اقتصاد

د ننګرهار بزګران د کوکنارو پرځای د ګلابو کرلو ته مخه کوي او د طالبانو د تمویل مخه نیسي
اقتصاد
د ننګرهار بزګران د کوکنارو پرځای د ګلابو کرلو ته مخه کوي او د طالبانو د تمویل مخه نیسي
بیا پرانستل شوی بندر د پاکستان - افغانستان سوداګري غوړوي
اقتصاد
بیا پرانستل شوی بندر د پاکستان - افغانستان سوداګري غوړوي
افغانستان د ممیز پاکۍ مروجې خونې بیا رغوي
اقتصاد
افغانستان د ممیز پاکۍ مروجې خونې بیا رغوي
په ننګرهار کې د زیتونو تولیدات په بې سابقې ډول زیات شول
اقتصاد
په ننګرهار کې د زیتونو تولیدات په بې سابقې ډول زیات شول
په افغانستان کې ښځینه سوداګرو ته کاري فرصتونه ډېرېږي
اقتصاد
په افغانستان کې ښځینه سوداګرو ته کاري فرصتونه ډېرېږي
په عکسونو کې:‌ د افغان زعفرانو تولید او عواید ډېر شوي دي‌
اقتصاد
په عکسونو کې:‌ د افغان زعفرانو تولید او عواید ډېر شوي دي‌
افغانستان د تقاضا په ډېرېدلو سره د زعفرانو حاصلات زیاتوي
اقتصاد
افغانستان د تقاضا په ډېرېدلو سره د زعفرانو حاصلات زیاتوي
ایران هڅه کوي چې د بې ثباتۍ په خپرولو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړي
اقتصاد
ایران هڅه کوي چې د بې ثباتۍ په خپرولو د افغانستان اقتصاد کمزوری کړي
په ننګرهار کې د کبانو نوي فارمونه به افغانستان لا نور په ځان بسیا کړي
اقتصاد
په ننګرهار کې د کبانو نوي فارمونه به افغانستان لا نور په ځان بسیا کړي
د ایکو هیوادونو ژمنه وکړه چې اورپکۍ ته ماته ورکړي، اقتصادي وده پراخه کړي
اقتصاد
د ایکو هیوادونو ژمنه وکړه چې اورپکۍ ته ماته ورکړي، اقتصادي وده پراخه کړي