امنیت

2016-11-10

تغییر مسیر تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت

به دنبال ناکامی های میدانی جاری «دولت اسلامی عراق و شام» تمرکز دستگاه رسانه ای این گروپ با تغییر مسیر بسیار کلانی مواجه شده است.

2016-11-10

تغییر مسیر تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت

به دنبال ناکامی های میدانی جاری «دولت اسلامی عراق و شام» تمرکز دستگاه رسانه ای این گروپ با تغییر مسیر بسیار کلانی مواجه شده است.

2016-11-03

قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان

مردم ملکی شرکت کننده در خیزش های مردمی عهد بستند که تا نابود کردن طالبان در فاریاب به نبرد خود ادامه دهند.

2016-11-03

قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان

مردم ملکی شرکت کننده در خیزش های مردمی عهد بستند که تا نابود کردن طالبان در فاریاب به نبرد خود ادامه دهند.

2016-10-04

تصفیۀ ساحات بزرگی از افغانستان از وجود شبه نظامیان طی عملیات شفق

مقامات دولتی می گویند که این عملیات به اهداف خود در ولایات قندهار، زابل، ارزوگان، و دایکوندی دست یافته است.

2016-10-04

تصفیۀ ساحات بزرگی از افغانستان از وجود شبه نظامیان طی عملیات شفق

مقامات دولتی می گویند که این عملیات به اهداف خود در ولایات قندهار، زابل، ارزوگان، و دایکوندی دست یافته است.

2016-09-08

تقدیر افغانستان از پولیس محلی

پولیس محلی افغانستان با افتخار در کنار اردوی این کشور می ایستد.

2016-09-08

تقدیر افغانستان از پولیس محلی

پولیس محلی افغانستان با افتخار در کنار اردوی این کشور می ایستد.

2016-08-01

پولیس های زن افغان با افتخار به کشور خدمت می کنند

مسئولان می گویند که پولیس های زن در کنار پولیس های مرد با شهامت و شجاعت به افغانستان خدمت می کنند.

2016-08-01

پولیس های زن افغان با افتخار به کشور خدمت می کنند

مسئولان می گویند که پولیس های زن در کنار پولیس های مرد با شهامت و شجاعت به افغانستان خدمت می کنند.

2016-06-29

پلیس خیبر پختون خواه یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کرد

مقامات اعلام نمودند بازداشت شدگان قصد داشتند حمله ای مانند قتل عام مدرسه دولتی ارتش در دسامبر 2014 پیشاور را تکرار کنند.

2016-06-29

پلیس خیبر پختون خواه یک حمله بزرگ تروریستی را خنثی کرد

مقامات اعلام نمودند بازداشت شدگان قصد داشتند حمله ای مانند قتل عام مدرسه دولتی ارتش در دسامبر 2014 پیشاور را تکرار کنند.

2016-06-22

تسلیم شدن خانوادۀ محسود ضربۀ سنگینی را بر پیکرۀ تحریک طالبان پاکستان وارد آورده است

به گفتۀ کارشناسان جدا شدن برادر و عموی حکیم الله محسود، فرمانده فقید تحریک طالبان پاکستان، نشانگر پایان شبه نظامی گری این خانواده است.

2016-06-22

تسلیم شدن خانوادۀ محسود ضربۀ سنگینی را بر پیکرۀ تحریک طالبان پاکستان وارد آورده است

به گفتۀ کارشناسان جدا شدن برادر و عموی حکیم الله محسود، فرمانده فقید تحریک طالبان پاکستان، نشانگر پایان شبه نظامی گری این خانواده است.

2016-06-08

عملیات ضرب عضب از حمایت عموم برخوردار است و به موفقیت دست یافته است

تروریست ها طی دو سال حملات [ارتش] در وزیرستان شمالی در حال فرار بوده اند.

2016-06-08

عملیات ضرب عضب از حمایت عموم برخوردار است و به موفقیت دست یافته است

تروریست ها طی دو سال حملات [ارتش] در وزیرستان شمالی در حال فرار بوده اند.