امنیت

2017-10-20

ابراز نگرانی مردم نسبت به بسته شدن دفاتر صلیب سرخ در افغانستان

صلیب سرخ تصمیم گرفته است تا پس از حملات متعدد بالای کارمندان این سازمان فعالیت هایش را در شمال افغانستان کاهش دهد.

2017-10-20

ابراز نگرانی مردم نسبت به بسته شدن دفاتر صلیب سرخ در افغانستان

صلیب سرخ تصمیم گرفته است تا پس از حملات متعدد بالای کارمندان این سازمان فعالیت هایش را در شمال افغانستان کاهش دهد.

2017-10-19

کشته شدن ده ها تن در حملات طالبان بر نیروهای امنیتی در قندهار و غزنی

درحالیکه در یک حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در قندهار حداقل 43 عسکر افغان کشته شدند، جنگجویان برای دومین بار درین هفته بالای قوماندانی پولیس در غزنی حمله کرده اند.

2017-10-19

کشته شدن ده ها تن در حملات طالبان بر نیروهای امنیتی در قندهار و غزنی

درحالیکه در یک حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در قندهار حداقل 43 عسکر افغان کشته شدند، جنگجویان برای دومین بار درین هفته بالای قوماندانی پولیس در غزنی حمله کرده اند.

2017-10-18

قطع غیرقانونی درختان و استخراج معادن در ولایت کنر در تمویل جنگجویان کمک می کنند

مقامات و باشنده گان محلی می گویند که شورشیان طالبان و داعش به صورت غیرقانونی اقدام به قطع درختان و استخراج معادن می کنند تا فعالیت های تروریستی شان را تمویل نمایند.

2017-10-18

قطع غیرقانونی درختان و استخراج معادن در ولایت کنر در تمویل جنگجویان کمک می کنند

مقامات و باشنده گان محلی می گویند که شورشیان طالبان و داعش به صورت غیرقانونی اقدام به قطع درختان و استخراج معادن می کنند تا فعالیت های تروریستی شان را تمویل نمایند.

2017-10-17

7 جنگجوی داعش در ننگرهار با پروسه صلح یکجا شدند

قوماندان گروهء تسلیم شده گفته است که آنها بعد از درک این که «ما مصروف ویرانی کشورمان بوده ایم» تسلیم شده اند.

2017-10-17

7 جنگجوی داعش در ننگرهار با پروسه صلح یکجا شدند

قوماندان گروهء تسلیم شده گفته است که آنها بعد از درک این که «ما مصروف ویرانی کشورمان بوده ایم» تسلیم شده اند.

2017-10-16

یک گروه انشعابی طالبان می گوید که ایران به طالبان اسلحه و پول می دهد

ملا منان نیازی، معاون یک گروهء انشعابی طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول می گوید که ایران سابقه طولانی در تمویل و تسلیح طالبان دارد.

2017-10-16

یک گروه انشعابی طالبان می گوید که ایران به طالبان اسلحه و پول می دهد

ملا منان نیازی، معاون یک گروهء انشعابی طالبان تحت رهبری ملا محمد رسول می گوید که ایران سابقه طولانی در تمویل و تسلیح طالبان دارد.

2017-10-13

کشته شدن 20 جنگجوی داعش در حمله هوایی در کنر

یک حمله هوایی قوای ائتلاف جلسه جنگجویان داعش در ولسوالی سوکی را آماج قرار داده و حداقل یک قوماندان ارشد آنها شامل کشته شده گان است.

2017-10-13

کشته شدن 20 جنگجوی داعش در حمله هوایی در کنر

یک حمله هوایی قوای ائتلاف جلسه جنگجویان داعش در ولسوالی سوکی را آماج قرار داده و حداقل یک قوماندان ارشد آنها شامل کشته شده گان است.

2017-10-12

مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند

مقامات میگویند که روحیهء نیرو های افغان از هر وقت دیگر قویتر شده و گروه های مسلح مخالف به جز از پیوستن به پروسهء صلح چارهء دیگر ندارند.

2017-10-12

مقامات افغان از بلند رفتن روحیهء نیرو های افغان خبر میدهند

مقامات میگویند که روحیهء نیرو های افغان از هر وقت دیگر قویتر شده و گروه های مسلح مخالف به جز از پیوستن به پروسهء صلح چارهء دیگر ندارند.

2017-10-12

اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد

کیتلن کلمن و جاشوا بویل در سال 2012 وقتی در افغانستان مصروف طبیعت گردی بودند، توسط طالبان اختطاف شدند و در یک ویدئو در ماه قوس سال قبل ظاهر شده و آزادی خود را تقاضا کرده بودند.

2017-10-12

اردوی پاکستان یک فامیل امریکای شمالی را که توسط طالبان افغان اختطاف شده بودند، آزاد کرد

کیتلن کلمن و جاشوا بویل در سال 2012 وقتی در افغانستان مصروف طبیعت گردی بودند، توسط طالبان اختطاف شدند و در یک ویدئو در ماه قوس سال قبل ظاهر شده و آزادی خود را تقاضا کرده بودند.

2017-10-11

رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»

طی چند هفتهء گذشته کم از کم 14 عضو طالبان در ولایت های جوزجان، بدخشان، و کنر خودشان را به حکومت تسلیم کردند و به پروسه صلح پیوسته اند.

2017-10-11

رهبران جداشدهء طالبان: «ما فریب خورده بودیم»

طی چند هفتهء گذشته کم از کم 14 عضو طالبان در ولایت های جوزجان، بدخشان، و کنر خودشان را به حکومت تسلیم کردند و به پروسه صلح پیوسته اند.

2017-10-09

استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی

بنا بر یک گزارش استخباراتی بسیاری از زائرین شیعه پاکستانی از ایران به کشورشان بازنمی گردند و این موجب شده نگرانی هایی مبنی بر استخدام آنها جهت جنگیدن در سوریه برای لوای زینبیون ایجاد شود.

2017-10-09

استخدام زائرین پاکستانی در گروپ های مزدوران ایرانی

بنا بر یک گزارش استخباراتی بسیاری از زائرین شیعه پاکستانی از ایران به کشورشان بازنمی گردند و این موجب شده نگرانی هایی مبنی بر استخدام آنها جهت جنگیدن در سوریه برای لوای زینبیون ایجاد شود.