امنیت

2017-11-22

طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند

یک قوماندان سابق طالبان در ولایت بغلان به سلام تایمز گفت که طالبان «از مال و پول مردم ملکی خود شان را تغذیه می کنند.»

2017-11-22

طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند

یک قوماندان سابق طالبان در ولایت بغلان به سلام تایمز گفت که طالبان «از مال و پول مردم ملکی خود شان را تغذیه می کنند.»

2017-11-21

نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند

جنرال جان نیکلسون، قوماندان ناتو در افغانستان می گوید طالبان به یک گروهء قاچاقبری مبدل شده که جهت محافظت از عایدات اش از قاچاقبری مواد مخدر، استخراج معادن بشکل غیرقانونی، اختطاف، و آدمکشی در بدل پول می جنگند.

2017-11-21

نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند

جنرال جان نیکلسون، قوماندان ناتو در افغانستان می گوید طالبان به یک گروهء قاچاقبری مبدل شده که جهت محافظت از عایدات اش از قاچاقبری مواد مخدر، استخراج معادن بشکل غیرقانونی، اختطاف، و آدمکشی در بدل پول می جنگند.

2017-11-15

رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی

وزارت دفاع روسیه کوشش کرد تصاویری از یک گیم ویدئویی را به حیث سند کمک اردوی ایالات متحده به جنگجویان ارائه دهد، اما کاربران رسانه های اجتماعی دروغ بودن ادعاهای مسکو را برملا ساختند.

2017-11-15

رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی

وزارت دفاع روسیه کوشش کرد تصاویری از یک گیم ویدئویی را به حیث سند کمک اردوی ایالات متحده به جنگجویان ارائه دهد، اما کاربران رسانه های اجتماعی دروغ بودن ادعاهای مسکو را برملا ساختند.

2017-11-13

باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند

هنگامیکه احتمال تهدیدات بالا برود، باشنده گان محل گزمه های منظم را برای بیرون نگهداشتن جنگجویان از این شهر اجرا میکنند و این موفقیت آنها توجه را به خود جلب نموده است.

2017-11-13

باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند

هنگامیکه احتمال تهدیدات بالا برود، باشنده گان محل گزمه های منظم را برای بیرون نگهداشتن جنگجویان از این شهر اجرا میکنند و این موفقیت آنها توجه را به خود جلب نموده است.

2017-11-10

افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند

ناظران می گویند جنگجویان سابق طالبان و داعش باید بفهمند که یکجا شدن با مذاکرات صلح یگانه مسیر اقدام شرافتمندانه می باشد.

2017-11-10

افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند

ناظران می گویند جنگجویان سابق طالبان و داعش باید بفهمند که یکجا شدن با مذاکرات صلح یگانه مسیر اقدام شرافتمندانه می باشد.

2017-11-07

یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»

مردان مسلح در لباس پولیس بر مرکز تلوزیون شمشاد در کابل حمله بردند که مدتی بعد نیرو های امنیتی افغان بر آنها غلبه کردند.

2017-11-07

یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»

مردان مسلح در لباس پولیس بر مرکز تلوزیون شمشاد در کابل حمله بردند که مدتی بعد نیرو های امنیتی افغان بر آنها غلبه کردند.

2017-11-03

استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح

قوماندان این گروپ گفت: «ما تمام کوشش مان را جهت مشارکت در بازسازی کشور خواهیم نمود.» وی افزود که انتظار می رود تعداد بسیار بیشتر از جنگجویان طاللب تسلیم شوند.

2017-11-03

استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح

قوماندان این گروپ گفت: «ما تمام کوشش مان را جهت مشارکت در بازسازی کشور خواهیم نمود.» وی افزود که انتظار می رود تعداد بسیار بیشتر از جنگجویان طاللب تسلیم شوند.

2017-11-01

اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند

مسئوولین و باشنده گان می گویند این گروه تندرو همچنان برای گرفتن اخاذی از مردم،‌ شبکه های مخابراتی را تهدید می کنند.

2017-11-01

اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند

مسئوولین و باشنده گان می گویند این گروه تندرو همچنان برای گرفتن اخاذی از مردم،‌ شبکه های مخابراتی را تهدید می کنند.

2017-10-31

کشته شدن ۴ تن توسط یک طفل بمب گذار انتحاری داعش در ساحه سبز کابل

پولیس می گوید که مهاجم ممکن است تنها ۱۲ ساله بوده باشد.

2017-10-31

کشته شدن ۴ تن توسط یک طفل بمب گذار انتحاری داعش در ساحه سبز کابل

پولیس می گوید که مهاجم ممکن است تنها ۱۲ ساله بوده باشد.

2017-10-27

در تصاویر: ایمن سازی مرز میان پاکستان و افغانستان

یک مقام پاکستانی می گوید هر وجب از این مرز بین المللی حصارکشی و نظارت خواهد شد تا با ستیزه جویی مبارزه شود.

2017-10-27

در تصاویر: ایمن سازی مرز میان پاکستان و افغانستان

یک مقام پاکستانی می گوید هر وجب از این مرز بین المللی حصارکشی و نظارت خواهد شد تا با ستیزه جویی مبارزه شود.