امنیت

توییتر گنج جدیدی از تبلیغات ممنوعه ایرانی را منتشر کرد

تویتر تقریبآ ۵۰۰۰ حساب مرتبط و یا حمایت شده توسط رژیم ایران را ازبین برد.

نیروهای افغان صدها تن گروگان را که در توقیف غیرقانونی طالبان بودند، نجات دادند

با اکثریت زندانیانیکه توسط نیروهای افغان در طی چند ماه گذشته نجات یافته اند، از طرف طالبان بدرفتاری بی رحمانه صورت گرفته است، در زیر زمین گرسنه نگهداشته شده و بعضاً بدون محکمه اعدام شده اند.

باشنده گان هلمند از نیروهای امنیتی بخاطر امنیت درجریان رمضان، عید ستایش کردند

مردم محل می گویند که این وجیبه ی آنها است تا از نیروهای افغان حمایت نموده تا از فعالیت های تروریستی جلوگیری نمایند.

ایالات متحده شواهد بیشتر را که رژیم ایران را در دخالت در حملات بر تانکرها مقصر میداند ارائه نمود.

همچنان اردوی ایالات متحده در حالی از مستقر کردن ۱۰۰۰ سرباز در شرق میانه خبر میدهد که تهران شمارش معکوس از نقض کردن معاملۀ هسته یی را روی دست گرفته است.

حملات مشکوک ایران بر تانکرهای تیل خطر آشکار برای تجارت جهانی را وانمود می کنند

جامعه جهانی به نتیجه این حقیقت میرسد که رژیم ایرانی تلاش دارد تا عبور آزاد تجارت از راه مهم تنگه هورموز را مختل کند.

باشنده گان تخار جنگجویان طالب را که در عید حمله کرده بودند متواری ساختند

یک تعداد جنگجویان طالب با استفاده از غیابت باشنده گان محلی که بخاطر ادا کردن نماز عید رفته بودند تعدادی از قریه ها را تحت تصرف خود در آوردند. به تعقیب آن، یک قیام مردمی آنها را مجبور ساختند تا ساحه را ترک کنند.

تلفات سنگین طالبان در غزنی احساس نورمال را برای باشنده گان متعدد اعاده کرده است

بعد از آنکه عملیات امنیتی فرماندهان پیشتاز طالبان متعددی را در ولسوالی های ده یک و خواجه عمری نابود کردند، باشنده گان بخاطر بدست آوردن آزادی خود در خوشی به سر می برند.

ادامه درگیری ها بین داعش و طالبان باشنده گان ننگرهار را به ستوه آوردند

یک باشنده محلی گفت هر دوگروه بی رحمی بی حد را مرتکب شدند، و نه به ماه مقدس رمضان احترام گذاشتند و نه به عید.

بعد از شکست ها در میدان جنگ، طالبان فعالیت شبکه های مخابراتی را در تخار مختل کردند

بخاطر تلافی شکست خوردن از نیروهای افغان در ساحه، طالبان خدمات شبکه های مخابراتی را از ۵ بجه بعد از ظهر الی ۵ بجه صبح غیر فعال ساختند.

جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درآورده تهدید جدی را متوجه افغانستان می سازند

رژیم ایرانی به شکل مخفی هر روز یک تعداد جنگجویان فاطمیون که خود را به قیافه مهاجرین درمیاورد را به ولایت هرات می فرستد تا جنگ مذهبی را تحریک کند.