اقتصاد

گروپ های پس انداز فاصلۀ فقر در میان قریه نشینان فقیر افغان را تقلیل می دهند

گروپ بانک جهانی

این ماشین آسیاب با استفاده از پول یک قرضه که توسط اتحادیه پس انداز و قرضه قریه (وی اس ال اِی) ارائه شده بود، خریداری گردیده است. حالا همه قریه نشینان گندم های خود را برای آسیاب کردن به این محل می آورند تا آرد تهیه کنند. [مشاوره رومی/ بانک جهانی]

این ماشین آسیاب با استفاده از پول یک قرضه که توسط اتحادیه پس انداز و قرضه قریه (وی اس ال اِی) ارائه شده بود، خریداری گردیده است. حالا همه قریه نشینان گندم های خود را برای آسیاب کردن به این محل می آورند تا آرد تهیه کنند. [مشاوره رومی/ بانک جهانی]

ولسوالی انجیل، ولایت هرات، افغانستان -- غلام نبی 48 ساله دستگیره یک ظرف فلزی را با دستان پینه بسته خود گرفته و آن را با دانه های گندم پر می کند. او این دانه ها را به دهانه ورودی غلات آسیاب می ریزد و غلات سائیده شده به آرد بسیار نرم تبدیل می شوند. صدای جنراتور برق سکوت روستایی قریه را می شکند. در نزدیکی این آسیاب اطفال در آب بازی می کنند و زیر درختان آسایش می گیرند.

غلام نبی همین چند ماه پیش این آسیاب را در قریه زادگاهش، نقره، در ولسوالی انجیل ولایت هرات، تأسیس کردو او ماشین آلات این آسیاب را با استفاده از پیسه ای که از قرضه ارائه شده توسط اتحادیه پس انداز و قرضه قریه (وی اس ال اِی) گرفته بود ابتیاع کرد. او گفت: «من قبل از ابتیاع ماشین آسیاب و تهیه آرد وظیفه ای نداشتم و زندگی دشواری داشتم. اما خدا را شکر، من از اتحادیه پس انداز و قرضه قریه قرض کردم و آسیاب را به راه انداختم. حالا من این آسیاب را می گردانم و دو نفر دیگر را هم اینجا وظیفه دار کردم.» همه اهالی قریه تخم های گندم خود را برای تبدیل به آرد به آسیاب او می آورند.

در فاصله کمی از این آسیاب اعضای اتحادیه پس انداز و قرضه قریه نقره در یک خانه جمع شده و یک جلسه عادی را برپا کردند. اول گروپ های پس انداز تشکیل دهنده اتحادیه پس انداز و قرضه قریه مبلغ هفتگی 20 افغانی (تقریباً 0.3 دلار آمریکا) را از هر عضو می گیرند. این پس اندازی های هفتگی آنها را واجد شرایط می کند تا در آینده قرضه دریافت کنند.

بعد از جمع آوری پیسه اعضا در مورد مشکلات، موفقیت ها، و پروژه های احتمالی جامعه خود گپ می زنند. عبدالغفور 58 ساله، که رئیس اتحادیه پس انداز و قرضه قریه است، گفت: «این اتحادیه موجب شده تا مردم متحد شوند و با به اشتراک گذاشتن مشکلاتشان در این محل، به سرعت آنها را مرتفع کنند.»

اعضای اتحادیه پس انداز و قرضه قریه در یک منزل برای یک جلسه عادی خود جمع شده اند. اول گروپ های پس انداز تشکیل دهنده اتحادیه پس انداز و قرضه قریه (وی اس ال اِی) مبلغ هفتگی 20 افغانی (تقریباً 0.30 دلار آمریکا) را از هر عضو می گیرند. این پس اندازهای هفتگی آنها را واجد شرایط می کند تا در آینده قرضه دریافت کنند. [مشاوره رومی/ بانک جهانی]

اعضای اتحادیه پس انداز و قرضه قریه در یک منزل برای یک جلسه عادی خود جمع شده اند. اول گروپ های پس انداز تشکیل دهنده اتحادیه پس انداز و قرضه قریه (وی اس ال اِی) مبلغ هفتگی 20 افغانی (تقریباً 0.30 دلار آمریکا) را از هر عضو می گیرند. این پس اندازهای هفتگی آنها را واجد شرایط می کند تا در آینده قرضه دریافت کنند. [مشاوره رومی/ بانک جهانی]

اتحادیه پس انداز و قرضه قریه نتیجه مستقیم فعالیت های پروگرام انکشاف صنایع روستایی افغانستان (اِی آر ای دی پی) است. این پروگرام که در سال 2010 شروع شد، از پروگرام های وزارت احیا و انکشاف دهات است که هدف آن ازدیاد میزان استخدام افراد شاغل و عایدی مردان و زنان قریه جات، و همچنان تحریک و فعالیت های اقتصادی از طریق سازماندهی افراد فقیر قریه ها در گروپ های پس اندازی، اتحادیه پس انداز و قرضه قریه، و گروپ های صنایع (ای جی) است.

این پروگرام حمایه تخنیکی را به این گروپ ها ارائه می دهد تا آنها از طریق پس اندازها و قرض های داخلی خود دیسیپلین مالی ایجاد کنند. پروگرام انکشاف صنایع روستایی افغانستان از طرف اتحادیه انکشاف بین المللی، صندوق گروپ بانک جهانی جهت فقیرترین کشورها، و صندوق امانی بازسازی افغانستان (اِی آر تی اف) حمایه و تمویل می شوند.

اتکا به منابع خود

پروگرام انکشاف صنایع روستایی افغانستان از سال 2010 در ولسوالی های انجیل، گزاره، کرخ، و رباط سنگی ولایت هرات فعالیت می کرده است. این پروگرام با جوامع روستایی مشارکت کرده و آنها را به ایجاد گروپ های پس اندازی و گروپ های صنایع تشویق می کند. گروپ های به شمول هشت تا ده گروپ پس اندازی کامل جمع می شوند و یک اتحادیه پس انداز و قرضه قریه را تشکیل می دهند. این به صنایع خورد و متوسط در مناطق روستایی حمایه تخنیکی می دهد. پروگرام انکشاف صنایع روستایی افغانستان 122 قریه را تحت پوشش قرار می دهد که 1,128 گروپ پس اندازی فعال را ایجاد کرده اند.

پروگرام انکشاف صنایع روستایی افغانستان مردم را تشویق می کند تا بر منابع خود اتکا کنند و این به مردم کمک کرده است تا معیشت و فرصت های وظیفه ای را به وجود آورند که در غیر این صورت از آن محروم می بودند. یک فرد روستایی به نام سید اسماعیل 32 ساله گفت: «من چون عاجز هستم، پیدا کردن وظیفه و کسب معاش برای من سخت بود. خوشبختانه من توانستم از اتحادیه پس انداز و قرضه قریه قرضه گرفته و یک دوکان خرد تیل و دیزاییل باز کنم.»

او گفت: «برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان کولتور پس اندازهای مالی را مابین مردم قریه هایی که در آنها فعال است، ترویج داده است.»

یکی دیگر از روستائیانی که از یک قرضه اتحادیه پس انداز و قرضه قریه فایده کرده غلام رسول 45 ساله است که در نزدیکی منزلش یک دوکان باز کرد. او گفت: «همه اهالی قریه مشتری های من هستند و خوار و بار خود را از دوکان من می خرند. آنها قبلا مجبور بودند برای خریدن خوار و بار یک ساعت با موتر یا چهار ساعت با خر به یک قریه دیگر بروند.»

مسعود نورزاد، مدیر سیستم های معلومات در برنامه انکشاف صنایع روستایی افغانستان، گفت: «هدف ما ایجاد فرصت های استخدامی و افزایش عایدی مردمان قریه ها است. وقتی ما در هرات کار خود را شروع کردیم، در منازل همه روستائیان را زدیم و مزایای اقداماتمان را برایشان تشریح کردیم.» او گفت که امروز و از طریق گروپ های پس اندازی و اتحادیه های پس انداز و قرضه قریه افراد جامعه موفق به تهیه 47 ملیون افغانی (حدود 680,000 دالر آمریکایی) از محل پس اندازی های خود شده اند.

[گروپ بانک جهانی استفاده از این مطلب را به شرط رعایت شرایط و مقررات ذکر شده در سایت خود http://www.worldbank.org/terms مجاز دانسته است.]

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

لطف نموده در مورد احداث همچون ګروپ ها معلومات دهد ؟

پاسخ