سلامتی

فعالیت های طالبان 250 هزار نفر را در ارزگان از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده است

نوشته سلیمان

یک مرد مجروح افغان در تاریخ 19 ثور 2016، یک روز بعد از تصادم با موتر، تحت تداوی قرار گرفته است. تعطیلی کلینیک های صحی در ولایت ارزگان توسط طالبان در ماه سنبله 250 هزار نفر از باشندگان را از امکان تداوی در محل محروم کرده است. [جاوید تنویر/خبرگزاری فرانسه]

یک مرد مجروح افغان در تاریخ 19 ثور 2016، یک روز بعد از تصادم با موتر، تحت تداوی قرار گرفته است. تعطیلی کلینیک های صحی در ولایت ارزگان توسط طالبان در ماه سنبله 250 هزار نفر از باشندگان را از امکان تداوی در محل محروم کرده است. [جاوید تنویر/خبرگزاری فرانسه]

کابل -- مقامات افغان و باشندگان محلی می گویند که طالبان دروازه های 54 مرکز صحی را در ولایت ارزگان بسته اند که در نتیجه صدها هزار تن از باشندگان از خدمات صحی محروم مانده اند.

دوست محمد نایاب، سخنگوی والی ارزگان، گفت که از مجموع 59 مرکز صحی موجود در این ولایت 54 مرکز به خاطر تهدیدات طالبان بسته شده اند.

او به سلام تایمز گفت: «طالبان داکتران و سایر کارمندان این مراکز صحی را از کار منع کرده و به آنها اجازه ورود به شفاخانه ها و کلینیک های صحی را نمی دهند.»

وی گفت: «طالبان همچنان به ریاست صحت عامه این ولایت هشدار داده اند که اگر [مسئولین صحی] مطابق خواست آنها عمل نکنند [طالبان] هیچگاه این مراکز صحی را مجددا باز نخواهند کرد.»

عساکر اردوی ملی افغانستان در تاریخ 24 میزان سال قبل در شاهراه قندهار به ارزگان نگهبانی می دهند. طالبان به قصد اخاذی و باجگیری از مسئولان صحت عامه و مجبور کردن مقامات صحی جهت ایجاد کلینیک های صحی در ساحات تحت کنترل ستیزه جویان، 54 مرکز صحی را در ولایت ارزگان بسته اند. [جاوید تنویر/خبرگزاری فرانسه]

عساکر اردوی ملی افغانستان در تاریخ 24 میزان سال قبل در شاهراه قندهار به ارزگان نگهبانی می دهند. طالبان به قصد اخاذی و باجگیری از مسئولان صحت عامه و مجبور کردن مقامات صحی جهت ایجاد کلینیک های صحی در ساحات تحت کنترل ستیزه جویان، 54 مرکز صحی را در ولایت ارزگان بسته اند. [جاوید تنویر/خبرگزاری فرانسه]

نایاب گفت که انگیزه های طالبان صرفا حریصانه و طمعکارانه است.

او گفت: «تمام خدمات صحی در ارزگان از سوی موسسه خدمات انکشاف و صحی افغانستان، که از سوی دونرهای افغانستان تمویل می شود، صورت می گیرد. طالبان با مسدود کردن مراکز صحی می خواهند که بالای این موسسه فشار وارد کنند تا این موسسه مجبور به دادن باج به آنها شود.»

مسدود کردن مراکز صحی توسط طالبان همچنان کوشش از سوی آنها جهت مجبور کردن حکومت محلی به احداث کلینیک های زیادتر در ساحات تحت کنترل ستیزه جویان، ظاهرا به هدف تداوی آنان، می باشد.

احسان الله، یک داکتر مستقر در ساحات ترینکوت، مرکز این ولایت، به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما در کلینیک بودیم که چند مرد مسلح داخل آمدند و از ما خواستند کلیدها را به آنها بدهیم و به ما گفتند که ما دیگر در آن جا مانده نمی توانیم.»

استفاده از خدمات صحی به حیث ابزار جنگی

خان آغا میاخیل، رئیس صحت عامه ارزگان، طالبان را از بابت استفاده از خدمات صحی به حیث یک ابزار جنگی محکوم کرد.

او به سلام تایمز گفت: «هیچ گروه ذیدخل در جنگ حق این را ندارد که مانع عرضه خدمات صحی شود. اما ... طالبان بر خلاف تمام موازین حقوقی و معیارهای حقوق بشری 54 شفاخانه و کلینیک صحی را مسدود کرده و 250 هزار باشنده ارزگان را از دسترسی به خدمات صحی محروم کرده اند.»

او گفت: «در حال حاضر تنها شفاخانه مرکزی ترینکوت فعال است و باشنده های اطراف ترینکوت همچنان به این یک شفاخانه رجوع می کنند. به دلیل بیشتر شدن مریضان شاید عرضه خدمات صحی با مشکلات و معضلات مواجه شود.»

میاخیل گفت: «خواست طالبان این است که در ولسوالی های تحت کنترول شان، مانند ولسوالی های خاص ارزگان و چارچینو، خدمات جراحی آغاز شود. آنها همچنان می خواهند خودشان مسئول استخدام کارمندان صحی باشند [و] افراد مورد تأیید آنها در بخش های واکسین پولیو کار کنند.»

در حالی که سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ اُ) کوشش می کند خلأ موجود در خدمات صحی را با کلینیک های متحرک پر کند، دیوید لی، هماهنگ کننده خوشه صحت سازمان بهداشت جهانی در افغانستان، معترف است که این کلینیک ها به تمام افراد نیازمند دسترسی پیدا کرده نمی توانند.

لی به خبرگزاری فرانسه گفت: «وقتی تأسیسات نرمال و استاندارد صحی مسدود می شوند و چیز دیگری وجود ندارد، کل یک ولسوالی از خدمات صحی محروم می گردد.» وی تخمین زد که دو میلیون نفر در افغانستان امسال از این بابت متضرر شده اند.

وی گفت: «خدمات صحی نباید قسمتی از جنگ و مناقشه باشد.»

مردم مشکلاتشان را بازگو می کنند

نظر محمد، 48 ساله و باشنده ولسوالی دهراوود ولایت ارزگان، به سلام تایمز گفت: «پسر 16 ساله ام مریضی شدید داشت. یک روز من مجبور شدم او را جهت تداوی به یکی از کلینیک های صحی انتقال دهم. اما متاسفانه دروازه های تمام کلینیک ها به غیر از یک کلینیک بسته بودند.»

وی گفت: «داکتران و پرسونل آن یک کلینیک که باز بود هم از ترس طالبان به کارشان نیامده بودند.»

نظر محمد که همراه با پسرش به ترینکوت رفته، همچنان گفت: «نا امنی و تهدید طالبان بسیار زیاد است. من بعد از دو روز بالاخره توانستم که پسرم را به شفاخانه مرکزی ترینکوت انتقال دهم.»

حاجی فاضل احمد، از زارعین ولسوالی چارچینو، بعد از این که طالبان کلینیک صحی محلی اش را تعطیل کرد مجبور شد تا یک موتر کرایه کند و خانم مریضش را به یک شفاخانه که شش ساعت با آنها فاصله داشت، منتقل کند. اما بدبختانه ستیزه جویان آن شفاخانه را هم بسته کرده بودند.

احمد به خبرگزاری فرانسه گفت: «هیچگونه خدمات صحی موجود نبود. پس من مبلغ 2,500 افغانی (37 دالر) جهت کرایه یک موتر به ترینکوت هزینه کردم. اما متأسفانه وضعیت باز هم بهتر نیست.»

این زارع مجبور شد تا مبلغ بیشتری پیسه استقراض کند تا یک موتر دیگر را کرایه کرده و به شهر قندهار برود، به این امید که در آن جا بتواند خانم مریضش را تداوی کند.

عبدالرحیم خان، یک تن از متنفذین قومی ارزگان، به سلام تایمز گفت: «متضرر فعالیت های طالبان همواره باشنده های ارزگان بوده اند. این بار هم با مسدود شدن شفاخانه ها تنها مردم عام [و نه قوای امنیتی] ضرر کرده اند.»

وی گفت: «طالبان با این کارشان حیات ده ها هزار باشنده در ولایت ما را به خطر مواجه کرده اند. ما از طالبان می خواهیم که شفاخانه ها را باز کنند، به داکتران اجازه بدهند که به مداوا کردن مریضان ادامه بدهند، و مردم را بیشتر از این قربانی خواست های شخصی شان نکنند.»

کوشش های حکومت جهت دوباره باز کردن مراکز صحی

وزارت صحت عامه مسدود شدن مراکز صحی در ولایت ارزگان توسط طالبان را تائید کرده و می گوید که تلاش ها برای دوباره فعال شدن این مراکز صحی جریان دارد.

وحید الله مجروح، سخنگوی وزارت صحت عامه، به سلام تایمز گفت: «طالبان اکثریت مراکز صحی را [در ارزگان] مسدود کرده اند.»

او گفت: «وزارت صحت عامه تلاش دارد که به همکاری حکومت، بزرگان قومی، و علمای دینی مراکز صحی مسدود شده را دوباره باز کند.»

مجروح گفت: «ما از تمام گروه های درگیر جنگ می خواهیم که سکتور صحت را به حیث ابزار برای خواسته های سیاسی و نظامی شان قرار ندهند.»

وی گفت: «بر اساس قوانین ما مکلف هستیم که به تمام شهروندان افغانستان خدمات یکسان ارائه کنیم، و حاضر هستیم که برای مردم افغانستان در تمام نقاط خدمات صحی عرضه کنیم.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500