آموزش

فارغان نخستین سند ماستری در رشتهء مطالعات زنان را از پوهنتون کابل بدست آوردند

خبرگزاری فرانسه

نخستین گروهء از فارغان مطالعات زنان در افغانستان به تاریخ ۱۴ عقرب در لباس و کلاه فارغ التحصیلی. بنا بر پروگرام انکشاف سازمان ملل متحد و مسئولان پوهنتون کابل، این پوهنتون اولین انستیتوت تحصیلات عالیه در کشور است که پروگرام متمرکز بر مسائل جسنیتی و زنان را ارائه می دهد. [شاه مری/ خبرگزاری فرانسه]

نخستین گروهء از فارغان مطالعات زنان در افغانستان به تاریخ ۱۴ عقرب در لباس و کلاه فارغ التحصیلی. بنا بر پروگرام انکشاف سازمان ملل متحد و مسئولان پوهنتون کابل، این پوهنتون اولین انستیتوت تحصیلات عالیه در کشور است که پروگرام متمرکز بر مسائل جسنیتی و زنان را ارائه می دهد. [شاه مری/ خبرگزاری فرانسه]

کابل -- نخستین فارغان پروگرام مطالعات زنان در افغانستان یکشنبه (۱۴ عقرب) لباس و کلاه فارغ التحصیلی را بر تن کردند تا سند تحصیلی غیر معمول شان را در این کشور مردسالار دریافت نمایند.

بر اساس پروگرام انکشافی سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) و مسئولان پوهنتون کابل، این پوهنتون نخستین نهاد تحصیلات عالی در کشور است که پروگرام متمرکز بر مسائل جسنیتی و زنان را پیشکش میکند.

تیوری های فمینیستی، رسانه ها، جامعهء مدنی، و حل مناقشات شامل موضوعات بوده اند که در دو سال دورهء ماستری در پوهنتون کابل مورد بحث قرار گرفته اند که درین زمینه کوریای جنوبی آن را تمویل نموده و پروگرام انکشافی سازمان ملل آن را تطبیق نموده است.

در دورهء رژیم سرکوبگر طالبان از ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ -- زمانیکه زنان به شکل گسترده مجبور به خانه نشینی بوده و از تحصیل محروم بودند -- ارائهء چنین سند تحصیلی غیرقابل تصور بود.

پانزده زن و هفت مرد از این پروگرام دوساله ماستری در رشتهء مطالعات زنان فارغ شدند رشتهء که حتی تصور آن در دوران رژیم سرکوبگر طالبان در ۱۹۹۶-۲۰۰۱ محال بود. [شاه مری/ خبرگزاری فرانسه]

پانزده زن و هفت مرد از این پروگرام دوساله ماستری در رشتهء مطالعات زنان فارغ شدند رشتهء که حتی تصور آن در دوران رژیم سرکوبگر طالبان در ۱۹۹۶-۲۰۰۱ محال بود. [شاه مری/ خبرگزاری فرانسه]

با اینکه از زمان سرنگونی طالبان در حملهء تحت رهبری امریکا مسئلهء محافظت از حقوق زنان بهبود یافته است، اما زنان همچنان در این جامعهء مردسالار تحت ستم مانده اند.

حالا در میان ۲۲ نفر فارغان این پروگرام تحصیلی هفت مرد، به شمول مجتبی عارفی، حضور داشتند.

او در حالیکه منتظر دریافت سند فارغ التحصیلی اش بود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «این شروع یک تغییر است.»

وی گفت: «ما با این پروگرام ها موقعیت و وضعیت زنان را در جامعه مان درک کرده می توانیم. امکان این وجود دارد که ما به سطح از برابری جنسیتی که در غرب است، برسیم.»

سجیه صدیقی یکی دیگر از فارغان این پروگرام گفت که امیدوار است همصنفی هایش از قابلیت های شان جهت بهبود وضعیت زنان در افغانستان استفاده کرده بتوانند.

وی گفت: «ما طی یک مدت کم تغییر چشمگیر را ایجاد کرده نمی توانیم، اما ما با تحصیلات عالی مان به تغییر در جامعه مان کمک و به مردم مان، مخصوصا به زنان کشورمان، خدمت کرده می توانیم.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500