امنیت

ننگرهار تخریب مزارع کوکنار را در آغاز فصل کشت این محصول آغاز کرد

نوشتهء خالد زیری

طی سال های گذشته وقتی که زارعین برداشت محصول را آغاز می کردند، مقامات ننگرهار کمپاین ها را جهت انهدام حاصلات کوکنار هم آغاز می کردند. در سال روان،‌ آنها از بین بردن حاصلات کوکنار را در موسم کشت آن آغاز کردند تا به زارعین فُرصت زراعت محصولات دیگر به جای آن داده شود. [خالد زیری]

ننگرهار -- مقامات ولایت ننگرهار رویکرد جدید را جهت مقابله با زراعت کوکنار در پیش گرفته اند.

در سال های گذشته مقامات کمپاین های انهدام حاصلات کوکنار را زمانی آغاز می کردند که زارعین شروع به برداشت آن حاصلات می نمودند. در سال روان آنها کوکنار را در وقت کشت از بین می برند تا به زارعین زمان کافی جهت زراعت حاصلات دیگر داده شود و خسارات اقتصادی وارده به آن زارعین به حد اقل برسد.

به گفته وزارت مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۵ زارعین در ۱۴۰۰۰ هکتار از اراضی ولایت ننگرهار کوکنار کاشتند،‌ در حالیکه نیروهای افغان فقط ۲۰ فیصد از این محصول را از بین بردند.

به صفر رساندن حاصلات کوکنار

به گفته مسؤولین محلی،‌ تا اکنون تازه ترین کمپاین که از ۲۶ قوس شروع شده است،‌ کوکنار زرع شده در بیش از ۵۰۰ جریب در ننگرهار را از بین برده است و این مبارزه همچنان ادامه دارد.

image

فقیرالله ۶۰ ساله به تاریخ ۲۶ قوس در ولسوالی سرخرود مصروف کشت گندم به حیث یک محصول جایگزین است. نیروهای افغان حاصلات کوکنار او را در ماه قوس از بین بردند. [خالد زیری]

image

عبدالرحمان خلیلزی، ‌قوماندان امنیه ولسوالی سرخرود به تاریخ ۲۶ قوس یک دستگاه تراکتور را جهت از بین بردن مزارع کوکنار در ولسوالی خود در ولایت ننگرهار می راند.

سید علی اکبر سادات،‌ ولسوال ولسوالی سرخرود به سلام تایمز گفت:‌ «در سال های گذشته این کمپاین وقتی شروع می شد که حاصلات کوکنار آماده برداشت بودند. در چنین زمانی زارعین نه می توانند حاصلات دیگر بکارند و نه راه چاره دیگری دارند.»

او گفت:‌ «سال روان بهتر بود، زیرا ما این کمپاین را فقط چند روز بعد از زراعت کوکنار آغاز کرده ایم و [ما] شاهد بوده ایم که زارعین خسارت زیادی را متحمل نشده اند، زیرا آنها می توانند گندم یا حاصلات دیگر را بکارند.»

او گفت که در نتیجه این اقدام جدید ابتکارآمیز کمپیان مبارزه با کوکنار «به خوبی به پیش می رود. من قول می دهم که ما در سال روان زراعت کوکنار را در ولسوالی سرخرود به صفر خواهیم رساند.»

سادات گفت که زارعین در بسیاری از ساحات این ولسوالی مصروف زارعت سبزیجات بوده اند و این حاصلات در مقایسه با حاصلات گندم و جواری برای آنها منفعت داشته اند.

او گفت:‌ «ما کود و سایر تجهیزات را بین زارعین توزیع کرده ایم تا آنها بتوانند زمین های شان را با [حاصلات خوراکی] کشت کنند.»

سادات گفت:‌ «ولی هنوز هم بعضی از افراد بدبخت هستند که کوشش می کنند این محصول غیرقانونی را بکارند و از آن پول بدست آورند، به رغم آن که زارعین حتی ۲ فیصد از منافع آن را کسب نمی کنند

گروهء طالبان زارعین را مجبور می کنن تا کوکنار تریاک را کشت کنند و بعد عملا تمام عایدات حاصله از قاچاق مواد مخدر را خودشان به جیب می زنند.

سادات گفت:‌ «[زارعین] از یک طرف با کشت [کوکنار] گناهکار می شوند و از طرف دیگر برای فرزندان شان عایدی حرام کسب می کنند.»

جایگزینی کوکنار با حاصلات نقدی دیگر

فقیرالله که یک دهقان ۶۲ ساله در سرخرود است و شاهد از بین بردن حاصلات کوکنار خود بوسیله حکومت بود. اما وقتی حکومت به زارعین کمک کرد تا حاصلات دیگر را کشت کنند،‌ ابراز آسودگی کرد.

او به سلام تایمز گفت:‌ «من [از بابت کشت کوکنار] عمیقاً متاسفم. ما دیگر کوکنار نخواهیم کاشت.»

او گفت این که حکومت حاصلات کوکنار را اوایل فصل زراعت ازبین برد کرد چیز خوبی است، زیرا او توانسته است بلافاصله تخم گندم بکارد.

او گفت: «من فقط کود را از دست دادم. ولی اگر آنها [حاصلات کوکنار] را بعد از رسیدن آن از بین می بردند، من متحمل خسارت سنگینی می شدم.» او بار دیگر تاکید کرد که دیگر به زراعت کوکنار نخواهد پرداخت و گفت:‌ «من این را به حکومت قول می دهم.»

او گفت که حاصلات کوکنار سایر باشنده گان محله او نیز توسط نیروهای امنیتی از بین برده شده اند.

فقیرالله گفت:‌ «اکنون که حکومت [کوکنار را] از بین برده است،‌ دهقانان سبزیجات کشت می کنند و برخی از آنها هم گندم و جواری می کارند. وقتی محصول سبزیجات برسد، ما قادر خواهیم بود آنها را [از همسایه های خود] ارزان بخریم.»

او از حکومت خواست کمک های بیشتری را ارائه دهد، زیرا مردم این محل بسیار فقیر هستند. وی گفت:‌ «کمک های [حکومت] باید بدون هیچ گونه فساد به ما برسد. این حکومت ما است. ما از آن حمایت می کنیم. ما آنرا حمایت کرده ایم.»

ادامه کوشش های مبارزه با کوکنار

محمد ادریس ساپی، مدیر اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت ننگرهار گفت کمپاین اخیر در هشت ولسوالی جریان دارد.

او به سلام تایمز گفت:‌ «ما تا ۵۰۰ جریب حاصلات کوکنار را در ولسوالی های خوگیانی، شیرزاد،‌ سرخرود، دره نور، اچین، غنی خیل بتی کوت و حصارک ازبین برده ایم و به این کار ادامه خواهیم داد.»

او گفت:‌ «کمپیان سال روان در ساحات تحت کنترول تا آنوقت دوام خواهد داشت تا آنکه محصولات کوکنار را از بین برده ایم.»

ساپی گفت:‌ «طی ماه گذشته ما تا ۴۰ دهقان را که در زمین های شان کوکنار کشت کرده بودند، ‌دستگیر کردیم و ... از آن دهقانان تعهد کتبی گرفتیم که آنها دیگر کوکنار کشت نکنند. اگر آنها باز هم [کوکنار] بکارند، به زندان فرستاده خواهند شد.»

حکومت برای ارائه بدیل معیشت تلاش می کند.

ساپی گفت:‌ «در سال آینده، ‌یعنی سال ۲۰۱۸ با کمک سازمان ملل متحد پروژه های به ارزش ۳۲ ملیون دالر (۲.۲ ملیارد افغانی)‌ در ولایت ننگرهار اجرا خواهند شد.»

او گفت:‌ «این پروژه ها توسط دهاقین انتخاب می شوند تا آنها بتوانند از آنها بهره مند شده و روی پای خودشان بیاستند. این یک پروگرام خوب است و تطبیق آن به حل مشکلات که بسیاری از دهقانان دارند، کمک خواهد کرد.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500