https://afghanistan.asia-news.com/prs/articles/cnmi_st/features/2019/07/10/feature-05
حقوق زنان |

تامین حقوق زنان از سوی طالبان با هشدار بزرگ همراه است

ای اف پی

image

حد اقل شش زن در بین افغانهایکه با هیئت طالبان در دوحه قطر ملاقات کردند شامل بودند. در عکس، اشتراک کننده گان زن در کنفرانس (۱۶سرطان) دیده میشوند. [کریم جعفر/ای اف پی]

کابل -- یک توافق طالبان که حقوق زنها را احترام می کند ممکن مثل یک پیشرفت به نظر برسد اما فعالان این پرسش را مطرح کرده اند که چگونه اسلام گرایان تندرو که به سلب آزادی بیان بدنام هستند این کلمات محتاطانه را تفسیر نمایند.

یک نشست تاریخی بین نماینده گان افغان و طالبان دوشنبه ناوقت (۱۷سرطان) با دشمنان دیرینه یک قطعنامه مشترک بشمول اشاره به حقوق زنان منعقد کردند.

اشتراک کننده گان در نشست دوحه توافق کردند که تامین حقوق زنان در امور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی مطابق و در چهارچوب ارزشهای اسلامی برای یک صلح دوامدار حیاتی است.

این کلمات مهم بنظر میرسد چون طالبان بخاطر مطیع ساختن دوامدار زنان که شامل سنگسار کردن، قتل های ناموسی و منع کردن بدست آوردن تعلیم وتربیه میباشد،نام بد دارند.

ناظرین هشدار میدهند که این تعهد تعبیر باز دارد و متکی به این است که کی ارزشهای اسلامی را تعریف می کند.

وژمه فروغ فعال حقوق زن در توییتر بطور کنایه نوشت، «حقوق ما درچهارچوب ارزشهای اسلامی در تحت حاکمیت طالبان کاملآ احترام می شد.»

«دست آورد نشست دوحه چه است. رفتن به گذشته!»

منیژه قربان یک کاربر فیسبوک افغان گفت، «یک چند شخص جاهل نباید گذاشته شود تا ارزشهای اسلامی را تفسیر کنند.»

او نوشت، درغیر آن آنها خصوصآ برای زنها کابوس می شوند. ما باید عالمان را از دیگر کشور های اسلامی دعوت کنیم تا ارزشها را برای ما تفیسر نمایند.

این قطعنامه مشترک در آخر گفتگوهای دو روزه بین افغانهای بانفوذ بشمول یک گروپ کوچک زنها و مقامات ارشد طالبان صادر شد.

قطعنامه متذکره شامل یک تعهد بخاطر کاهش دادن خشونت در برخی حالات و آوردن تلفات ملکی به صفر بود.

اما این سند دو صفحه ای هیچ وعده بر یک آتش بس را نکرد.

قبول کردن بطور شفاهی

طالبان یک توافق شفاهی به حقوق زنان کردند اما همواره شامل هشدار محتاطانه بخاطر تعریف کردن حقوق زنها از طریق اسلام است.

بطور مثال، در ساحات کشور که اکنون تحت کنترل طالبان است، باشنده گان از تغییرات معتدل در موقف تندرو جنگجویان را گزارش میدهند.

دربرخی ساحات، طالبان اکنون به دختران اجازه میدهند تا شامل مکتب ابتدایه شوند اما آنها هنوزهم از لحاظ جنسیت جدا ساخته می شوند و طالبان نصاب درسی را کنترل می کنند.

با این حال، گزارشهای شلاق زنی و سنگسار زنان و همچنان به اصطلاح قتل های ناموسی جایکه یک دختر بخاطر بدنامی خانواده متهم می شود یک امر معمول باقی مانده است.

سمیرا صمیم یک کاربر فیسبوک نوشت، «لطفآ طالبان را اجازه ندهید تا اساسات اسلام را یکبار دیگر برای زنان تفسیر کنند. اساسات اسلام برای آنها لت وکوب و زندانی کردن زنان است.»

هیتر بار منتظم اجرایی بخش حقوق زنان موسسهء دیده بان حقوق بشر گفت، این ممکن مثبت بنظر برسد که کلمات «حقوق زنان» در این قعطنامه نمایان است.

او به ای اف پی گفت، «اما این لسان در مورد حقوق زنان در چهارچوب اسلامی لفظ کهنه طالبان است.»

بار گفت، طالبان اصولا مخالف تساوی جنسیت هستند. بنا بر این زنان افغان در میز مذاکره می دانند که آنها برای مبارزه زنده گی شان آمدند چون آنها بخاطر حفظ تعهد قانون اساسی افغانستان بر تساوی جنسیت سعی می کنند.

سهیل شاهین سخنگوی دفتر دوحه طالبان درماه ثور گفت، «ما با حقوق زنان به اساس ارزشهای اسلامی مشکل نداریم.»

او به ای اف پی گفت، «ما فرهنگ و ارزشهای متفاوت داریم. ارزشهای ما، ارزشهای افغانی از ارزشهای غرب متفاوت هستند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟
8
1 دیدگاه
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها

در زمانیکه که طالب به قدرت رسیدن هدف اینهانه اسلامی بود نه انسانی اینها مرتکب جنایت های جنگی درقبال زنان ومردان شدن وهمچنان یکی از بدترین کاری اینها عدم احترام آنها به زن ها بود حتا اکثرا وزیر های طالب ها میگفت نباید زن در ادارت دولتی باشد باعث تحریک ما مرد ها میشود حتا ما شاهد ازاین بودیم طالبان درآن زمان مزرعام زن ها باشلاق میزدند بخاطر بنده های پای زن معلوم میشد یا مثل همین چاره زیر چادری موی زن کوپانک است چطور میتوانیم توقع حقوق زن را از همچون آدم هایکه جاهلیکه بنیاد حکومت شان باتعصب وجهل گذاشته بود نه آنها درکی از دین داشتن ونه ازانسانیت حتا خود شان از زن تولد شده بودند به زن ارزش قایل نبودوهمه در روستا بزرگ شده بودن قانونیکه بالای زن ها در روستا آنها میخواستن قانون روستارا درشهرها تطبیق کنند حتا نمیدانستن زن کیست یادم نمیرود یک دختررا سه طالب ازیکی از ولایت ها آورده بودند همرایش سه نفر زنا میکردند چطور میشود ازاین آدم وحشی حقوق زن توقع کرد نبایدطالب منحیث قدرت سیاسی شناخته شوند آنها شورشی هستن و آنها توسط کشور،های بیرونی تمویل میشوند مانباید آنها بشناسیم از جامعه جهانی درخواست سرکوب آنهارا بکنیم

پاسخ