امنیت

بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است

گزارش از سلیمان

یک تن پولیس افغان به تاریخ ۱۰ ثور در کابل، مسافرین را متوقف کرده و تلاشی میکند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

یک تن پولیس افغان به تاریخ ۱۰ ثور در کابل، مسافرین را متوقف کرده و تلاشی میکند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

کابل -- به تعقیب یک اعلان تلویزیونی و رادیوئی که شهروندان را به همکاری با نیروهای امنیتی و گزارش دادن حرکات مشکوک، تشویق میکند، مرکز تیلیفونی پولیس ۱۱۹، شاهد افزایش موج فعالیت های شهروندان شده است.

بعد از آنکه طالبان به رسانه ها هشدار دادند که پخش نمودن اعلانی را متوقف نمایند که گفتند، «این اعلان طالبان را محکوم میکند و مردم را برعلیه آنها تحریک میکنند»، کمپاین رسانه ها طالبان را متضرر ساخته است.

اما به عوض تسلیم شدن به هشدارهای طالبان، رسانه های افغان به پخش نمودن آن اعلان ادامه دادند و افغانها با ازدیاد همکاری شان با نیروهای امنیتی پاسخ داده اند.

جنرال مصطفی نورستانی، رئیس ادارهٔ پولیس ۱۱۹ گفت، «مرکز تیلیفونی پولیس ۱۱۹ یک پل ارتباطی قوی و مؤثر بین پولیس و مردم ملکی میباشد. هشدارهای طالبان، درجهٔ همکاری مردم با پولیس را پائین نیاورده است، بلکه در حقیقت، گزارش دادن آنها از فعالیتهای مشکوک افزایش یافته است.»

یک کارمند مرکز تیلیفونی پولیس ۱۱۹، به تاریخ ۱۷ سرطان در کابل، روی خط تیلیفون صحبت میکند. [سلیمان]

یک کارمند مرکز تیلیفونی پولیس ۱۱۹، به تاریخ ۱۷ سرطان در کابل، روی خط تیلیفون صحبت میکند. [سلیمان]

وی گفت، «ما در جریان ماه جاری یک افزایشی را در تماس تماس ها تیلیفونی مردم مشاهده کرده ایم.»

اهمیت همکاری شهروندان

نورستانی گفت، مرکز تیلیفونی پولیس ۱۱۹ ده سال قبل ایجاد شده است، و از آن زمان بدینسو شهروندان حرکات غیرقانونی پولیس، نقض حقوق بشر، جرایم، فعالیتهای مشکوک و حادثات امنیتی، را گزارش داده اند.

وی گفت، «مرکز تیلیفونی پولیس ۱۱۹ به طور ۲۴ ساعته فعالیت دارد، و زمانیکه کسی یک چیزی را گزارش میدهد، پولیس بلافاصله در هماهنگی با نیروهای امنیتی دیگر، اقدام میکنند.»

نورستانی گفت، «از زمانیکه مرکز تیلیفونی پولیس ۱۱۹ به فعالیت شروع کرده است، این مرکز بیش از ۱۸۳۰۰۰ گزارش را ثبت نموده است و پولیس به آنها پاسخ داده اند. با تشکر از رهنمودهای مردم، نیروهای امنیتی بیشتر از ۴۰۰۰۰ ماینها و وسایل انفجاری تروریستان را خنثی نموده اند و تعداد زیادی از حمله کننده گان انتحاری را دستگیر نموده اند.»

وی افزود، «مرکز تیلیفونی پولیس ۱۱۹ اسانترین راهی برای شهروندان میباشد تا به پولیس اطلاع بدهند. از زمان آغاز کار مرکز تیلیفونی پولیس ۱۱۹، نیروهای امنیتی دستآوردهای زیادی را در دستگیری تروریستان، مجرمین، ادم ربایان، قاچاقچیان مواد مخدر و گروه مسلح غیررسمی، داشته اند.»

وی گفت، «در نتیجهٔ حمایت مردم با مرکز تیلیفونی پولیس ۱۱۹، نیروهای امنیتی تعداد از عراده جات مملو از مواد انفجاری و ۱۶۲ خریطهٔ الومونیم نایریت که برای فعالیتهای تروریستی از آن استفاده میشود، را توقیف کرده اند. آنها همچنان توانستند که تعداد از طالبان را که در حال گذاشتن ماینها بودند، دستگیر نمایند.»

نورستانی گفت، «مردم با نیروهای امنیتی شان، از هر موقعیت در کشور و حتی از مناطقی که زیر کنترل طالبان میباشند همکاری میکنند.»

یک خطری برای فعالیتهای طالبان

به نظر تحلیلگران و فعالان مدنی، طالبان همکاری افزایش یافته شهروندان با نیروهای امنیتی را، برای فعالیتهای تخریبی طالبان منحیث یک خطر میپندارند.

داود کلکانی، یک عضو اسبق ولسی جرگه گفت، «طالبان از همکاری مردم با نیروهای امنیتی هراس دارند و آن را منحیث یک خطر بزرگ برای آنها و فعالیتهای شان میدانند. بناءً، آنها به چینل های رسانه ای هشدار دادند تا پخش کردن آنعده اعلاناتی را که مردم را به کمک کردن با نیروهای امنیتی شان تشویق میکنند متوقف سازند.»

نبی مصداق، یک تحلیلگر امور سیاسی در کابل گفت، «مردم ما فهمیده اند که طالبان در برابر آنها و منافع عامه میجنگند چون مردم هر روز میبینند که حملات انتحاری و بمب گزاری های طالبان، مردم ملکی را قتل میکنند و مکاتب و شفاخانه ها را ویران میسازند.»

وی گفت، «مردم ملکی با نیروهای امنیتی همکاری میکنند تا از خود و خانواده های خویش، مکاتب و مراکز صحی حفاظت کنند.»

مصداق گفت، «طالبان به چینل های رسانه ای هشدار دادند چون مردم به ۱۱۹ زنگ میزنند و با نیروهای امنیتی کمک مینمایند تا فعالیتهای تخریبی [توسط طالبان] را متوقف سازند و حملات انتحاری و بمب گزاری های آنها را خنثی سازند.»

فرهاد هاشمی، یک فعال مدنی در کابل گفت، «همکاری مردم با نیروهای امنیتی، مانع پلان های تخریبی طالبان شده است.»

وی گفت، «به علت این واقعیت، این گروه به رسانه ها هشدار میدهد تا همکاری مردم با نیروهای امنیتی متوقف شود، اما اکنون افغانها فهمیده اند که طالبان و فعالیتهای آنها موجب قتل بیگناهان میشوند و رشد و انکشاف را در قریه جات آنها، کند میسازند.»

وی افزود، « هیچ تهدیدی ارادهٔ مردم را که به همکاری با نیروهای امنیتی ادامه میدهند، تغیر داده نمیتواند.

برای گزارش دادن فعالیت مشکوک به ۱۱۹ زنگ بزنید

آباسین ۲۹ ساله، باشندهٔ ولسوالی سروبی ولایت کابل گفت، «سال قبل، سه یا چهار تن یک خانه را در قریهٔ ما کرائی گرفتند.»

وی گفت، «این افراد برای ما مشکوک معلوم شدند. من در اعلانات تلویزیونی شمارهٔ ۱۱۹ را دیده بودم که بیننده گان را تشویق میکردند تا در صورت دیدن افراد مشکوک زنگ بزنند، بناءً من به ۱۱۹ زنگ زدم.»

آباسین افزود، «بعد از آنکه نیروهای امنیتی آنها [کرایه نشینان] را دستگیر کردند، ما دانستیم که آنها اعضای گروه طالبان بودند و اراده داشتند تا یک حملهٔ انتحاری را انجام دهند.»

وی گفت، «اگر من در آینده کدام افراد یا فعالیتهای مشکوک را ببینم، یقیناً که گزارش آنرا خواهم داد.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

برای تحکیم امنیت، توزیع تذکره های کمپیوتری باید تسریع شود. و این که مردم را به گرفتن تذکره وادار سازد، حکومت باید این اقدامات را روی دست گیرد: - کسانیکه میخواهند حساب بانکی باز کنند، باید تذکره کمپیوتری داشته باشند. - کسانیکه میخواهند خانه کرایه کنند، باید تذکره کمپیوتری داشته باشند. - کسانیکه میخواهند پاسپورت بدست بیاورند، باید تذکره کمپیوتری داشته باشند. - به سفارت ها باید مکتوب های رسمی فرستاده شود تا هر کسیکه برای گرفتند ویزه مراجعه می کند از او تذکره کمپیوتری خواسته شود. از این طریق تذکره های کمپیوتری تمام مردم را تحت پوشش قرار خواهند داد.

پاسخ