امنیت

طالبان بالای باشنده گان کندهار برای اینکه از ترک کردن خانه هایشان انکار کردند، حمله کردند

گزارش از رازق کندهاری

یک باشندهٔ ولسوالی شاه ولیکوت به تاریخ ۱۷ سرطان، نشان سائیده گی بر کمرش را نشان میدهد که بر اثر لت و کوب توسط طالبان یک روز قبل بخاطر انکار کردن از ترک خانه اش و از تغذیه نمودن جنگجویان انکار نموده بود، به وجود آمده بود. [قوماندانی امنیه کندهار]

یک باشندهٔ ولسوالی شاه ولیکوت به تاریخ ۱۷ سرطان، نشان سائیده گی بر کمرش را نشان میدهد که بر اثر لت و کوب توسط طالبان یک روز قبل بخاطر انکار کردن از ترک خانه اش و از تغذیه نمودن جنگجویان انکار نموده بود، به وجود آمده بود. [قوماندانی امنیه کندهار]

کندهار -- مردم محلی و مقامات امنیتی میگویند، جنگجویان طالب بالای باشنده گان ولسوالی شاه ولیکوت در ولایت کندهار بعد از آن حمله کرده اند که آنها از ترک نمودن خانه هایشان به این جنگجویان و تغذیه نمودن آنها، انکار کردند.

به ګفته قوماندانی امنیه کندهار، این حادثه به تاریخ ۱۶ سرطان در ۸ قریهٔ این ولسوالی رخ داده است.

تورن جنرال تادین خان اچکزی، قوماندان امنیهٔ کندهار به تاریخ ۱۷ سرطان در یک مصاحبه گفت، «تروریستان مسلح مردم محلی را در قریه های مانو، کندلان، تبکول، باغ ده، ساری، و زنگ تن، مجبور ساخته بودند که خانه هایشان را ترک کرده و مهاجر شوند، اما مردم ملکی مقاومت کردند.» او نام های دو قریهٔ دیگر را ذکر نکرد.‌

اچکزی گفت، «باشنده گان به طالبان عذر کردند که آنها سرپناه دیگری ندارند، و همچنان این زمان حاصل گیری میوه جات است. بعد از آن، گروه تروریستی آنها را به شدت لت و کوب کردند.»

باشنده گان مسن ولسوالی شاه ولیکوت در این تصویر به تاریخ ۱۷ سرطان در مقابل قوماندانی امنیهٔ این ولسوالی دیده میشوند. دو تن آنها با بازوان شکسته آمده بودند که به تاریخ ۱۶ سرطان، توسط طالبان به علت اینکه از تغذیه نمودن جنگجویان و ترک نمودن خانه هایشان انکار کرده بودند، مورد لت و کوب قرار گرفته بودند. [قوماندانی امنیه کندهار]

باشنده گان مسن ولسوالی شاه ولیکوت در این تصویر به تاریخ ۱۷ سرطان در مقابل قوماندانی امنیهٔ این ولسوالی دیده میشوند. دو تن آنها با بازوان شکسته آمده بودند که به تاریخ ۱۶ سرطان، توسط طالبان به علت اینکه از تغذیه نمودن جنگجویان و ترک نمودن خانه هایشان انکار کرده بودند، مورد لت و کوب قرار گرفته بودند. [قوماندانی امنیه کندهار]

در این تصویر که به تاریخ ۱۷ سرطان گرفته شده است، یک بزرگ قومی با بازوی شکسته از ولسوالی شاه ولیکوت دیده میشود که توسط طالبان مورد لت و کوب قرار گرفته بود. [قوماندانی امنیه کندهار]

در این تصویر که به تاریخ ۱۷ سرطان گرفته شده است، یک بزرگ قومی با بازوی شکسته از ولسوالی شاه ولیکوت دیده میشود که توسط طالبان مورد لت و کوب قرار گرفته بود. [قوماندانی امنیه کندهار]

وی افزود، زمانیکه باشنده گان ساحات متأثر شده به روز بعدی این حادثه را گزارش دادند، پولیس به صحنه حاضر شدند، اما طالبان قبلاً از ساحه فرار کرده بودند.

لت و کوب مردم محلی مسن

باشنده گان محلی میگویند، طالبان در این حادثه، در حدود ۵۰ مرد ملکی را به شمول بزرگسالان لت و کوب نمودند.

ولی جان، یک باشندهٔ ولسوالی شاه ولیکوت گفت، «آنها به ما گفتند که ما از خانه های خویش برآئیم، اما من برایشان گفتم که من این کار را نخواهم کرد. هر کسیکه این تقاضای آنان را رد کردند، آنها بدون پرسیدن سوال های دیگر شروع به لت و کوب کردند.»

یک مرد مسن که نخواست هویئتش افشاء شود گفت، «آنها لت و کوب کردن را ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر شروع کردند.»

دست وی توسط جنگجویان شکستانده شد.

وی با اشاره به یک نوع مجازات شرعی گفت، «فرمانده طالبان خودش لت و کوب را انجام میداد. فقط لت و کوب هم نبود؛ آنها بالای ما را سنگسار میکردند و بالای ما دیوار را چپه کردند.»

وی افزود، «ما بالای ملکیت خویش هیچ کنترلی نداریم. آنها «طالبان» سرک ها را مسدود کرده اند، و ما حتی نمیتوانیم زمین های خویش را بکاریم.»

لت و کوب شده بر سر موضوع غذا

جاوید احمد، یک بزرګ قومی از ولسوالی شاه ولیکوت گفت، کسانی از مردم محلی در ساحه، که از تغذیه نمودن طالبان انکار کرده بودند نیز مورد لت و کوت قرار گرفتند.

احمد گفت، «گروهی از جنگجویان طالب آمدند و از ما خواستند تا به آنها غذا بدهیم. اگر ما از تغذیه کردن آنها انکار میکردیم، آنها ما را از خانه های ما کشیده و لت و کوب میکردند. ما از این جنگ ها بیزار هستیم.»

وی افزود، «چند روز قبل طالبان به قریهٔ ما آمدند و به خانه یک مردم غریب رفتند و از آن شخص غذا خواستند. وی هیچ غذائی نداشت. آنها وی را از خانه اش بیرون کشید و پیش روی خانه اش مورد لت و کوب قرار دادند.»

احمد گفت، «در حالیکه مردم تماشا میکردند، وی فریاد میزد.»

وی افزود، «من نمیدانم که ما چه خطائی را مرتکب شده ایم.»

احمد گفت، «ما از حکومت میخواهیم که به ما توجه کند و در ساحهٔ ما امنیت را تأمین کند. ما بیچاره ایم. تعداد زیادی از خانواده ها از قریه برآمدند. بعض از آنها به شهر رفتند و بعض از آنها به ولسوالی های دیگر رفته اند.»

احمد شاه شاها، یک بزرگ دیگر قومی از این ولسوالی گفت، این دفعهٔ اول نیست که طالبان باشنده گان محلی را لت و کوب میکنند.

شاه گفت، «بعض اوقات طالبان می آیند و ما را از خانه های ما بیرون میکشند. آنها جوانان و بزرگسالان ما را چند دفعه لت و کوب کرده اند. ما از این همه خسته شده ایم. ما از زندگی خویش لذت بده نمیتوانیم.»

اچکزی، قوماندان امنیه ولایت گفت، حکومت تعهد دارد تا از باشنده گان کندهار محافظت کند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

بعضی مردم خبرها را امروز میخواهند

پاسخ