محیط زیست

دهاقین عراقی بعد از حاکمیت داعش به کمک ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده و شرکای آن دوباره به زراعت روی آوردند

گزارش از فارس العمران

دو زن دهقان عراقی در ولایت انبار به تاریخ ۷ جدی سال گذشته بادنجان سیاه را در یک سبزخانه کشت می کنند. [عکس از برنامه تعافی]

دو زن دهقان عراقی در ولایت انبار به تاریخ ۷ جدی سال گذشته بادنجان سیاه را در یک سبزخانه کشت می کنند. [عکس از برنامه تعافی]

در جریان سه سال گذشته، پروژه ی که از طرف ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده تمویل می شود، برای بازسازی مناطقی که توسط تروریزم ویران شده اند و احیای دوبارۀ معیشت مردم، با ادارات شریک در عراق کار کرده است.

داعش بعد از تصرف بخش های از عراق در سال ۱۳۹۳ هزاران فرد ملکی را کشت و آنها را به ترک کردن مناطق شان مجبور کرد و پس از سرنگونی اش در سال ۱۳۹۷، میراث ویرانی و اقتصاد ویران را پشت سر گذاشت.

این پروژه مشترک میان ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده و پروژه بازیابی اجتماعی عراقی (تعافی) در سال ۱۳۹۷به هدف برگرداندن زندگی به حالت عادی در شهرهای آزاد شده از داعش راه اندازی شد.

تا اکنون، این پروژه فرصت های کاری را فراهم کرده است و در بازسازی خدمات اساسی و سازماندهی فعالیت ها و رویدادهای که همکاری صلح آمیز را درمیان بخش های مختلف اجتماعی ایجاد می کند، کمک کرده است.

برنامۀ تعافی که از طرف ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده تمویل می شود، از تلاش های محلی برای ایجاد سبزخانه ها برای دهاقین زن در سنجار حمایت می کند. [انجمن زراعت دجله]

برنامۀ تعافی که از طرف ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده تمویل می شود، از تلاش های محلی برای ایجاد سبزخانه ها برای دهاقین زن در سنجار حمایت می کند. [انجمن زراعت دجله]

دهاقین عراقی به تاریخ ۱۷سنبله سال گذشته در منطقه سنجار ولایت نینوا، در مورد روش های پیشرفته زراعتی و تولید محصولات زراعتی در سبزخانه ها آموزش می بینند. [انجمن زراعتی دجله]

دهاقین عراقی به تاریخ ۱۷سنبله سال گذشته در منطقه سنجار ولایت نینوا، در مورد روش های پیشرفته زراعتی و تولید محصولات زراعتی در سبزخانه ها آموزش می بینند. [انجمن زراعتی دجله]

این پروژه تاکنون در همکاری با ۱۷۷ شریک محلی، ۳۸۷ فعالیت و پروژه های انکشافی را تکمیل کرده است که بر حمایت از مردم رانده شده که کاروبار خود را در جریان جنگ های بیرون کردن داعش از دست داده اند متمرکز شده است.

به عنوان بخشی از مرحلۀ دوم این پروژه که در اواخر سال ۱۴۰۰ آغاز شد، ۳۴ پروژه در همکاری با ۲۸ سازمان عراقی تطبیق می شوند.

در فعالیت های اخیر مجهز ساختن پنج فابریکه با تجهیزات مسلکی در شهر بشیقه در نزدیکی موصل، که در زمان حاکمیت داعش تخریب گردیده بودند غرض افزایش تولید روغن کنجد که یکی از صنایع اصلی محلی ولایت نینوا می باشد، شامل می شوند.

پروژۀ تعافی همچنان ۲۳ لاری حامل کثافات را که رسامی هایی افزایش آگاهی مردم عامه در مورد اهمیت محافظت از اماکن عامه روی آن نصب است، در اختیار شاروالی های موصل، سنجار، القیروان، وانا، و الرمانه قرار داده است.

در هر چهار فصل کشت کنید

پروژه های گذشته شامل پروژۀ «آنها را در هر چهار فصل کشت کنید» می شود که فرصت های کاری و عاید اضافی را برای دهاقین منطقۀ موصل ایجاد کرد.

محمد الجمال رئیس برنامه انجمن زراعتی دجله به المشارق گفت، این «یکی از پروژه های کلیدی بود که از طرف پروژه تعافی و با حمایت و نظارت ادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحده تطبیق شد.»

به عنوان یکی از شرکای استراتیژیک در تطبیق این ابتکار، این انجمن تایید رسمی، انتخاب و آموزش مستفید شونده گان و تعقیب کار آن هارا انجام داده است.

الجمال توضیح داد که به عنوان بخشی از این پروژه، دهاقین با سبزخانه ها مجهز می گردند که به آنها این امکان را فراهم می سازد که سبزیجات و سایر محصولات زراعتی را نه تنها در فصول خاص بلکه در تمام سال کشت کنند.

وی گفت، تجهیزات و خدماتی که به دهاقین داده می شود «همچنان شامل کود کیمیاوی، بذر، شبکه های پیشرفته آبیاری و تجهیزات کشت کردن می شود». همچنان در حفر چاه و نصب تخته های شمسی جهت تامین برق با آنها کمک می شود.

الجمال گفت، هدف این ابتکار این بوده است که با دهاقین منطقۀ موصل کمک کند که توسط داعش بیجا شده بودند و بعد از آنکه این گروه زمین و تجهیزات زراعتی آنها را از بین برد به زمین های شان بر می گشتند.

دهاقین در یک دوره آموزشی عملی و نظری ۱۰ روزه اشتراک کردند که به آنها آموزش داده شد که چگونه پروژه های خودرا ادامه دهند، تولیدات زراعتی را افزایش دهند و کارهای بازاریابی را اجرا کنند.

الجمال گفت، این انجمن به تعقیب پروژه های تکمیل شده به صورت هفته وار ادامه می دهد تا از موفقیت دوامدار آنها اطمینان حاصل کند.

وی گفت، «برنامهء تعافی به افزایش درآمد دهاقینی کمک کرده است که حالا در تمام سال کار می کنند و محصولات خود را در زمانیکه فصل شان نیست به فروش رسانیده و در نتیجه از آن فایده می گیرند.»

تاثیر مثبت اجتماعی

علی یعروب مشاور امور زراعت انجمن زراعت دجله گفت، مشارکت با برنامۀ تعافی «نتایج رضایت بخش را به دست آورده است.»

وی گفت، «این برنامه از نظر ایجاد انگیزه در مردم برای غلبه بر تاثیرات تروریزم و تحکیم صلح در مناطق خود تاثیرات مثبتی داشته است.»

وی گفت، «به عنوان بخشی از پروژه های زراعتی، ۳۰ سبزخانه برای دهاقین زن در مناطق الرشیدیه، حاوي الجوسق و الفرقان در شهر موصل و به همین تعداد در حومه سنجار ساخته شده اند.»

وی گفت، این دستآورد از جمع پروژه های مانند فراهم کردن سیستم های آبیاری، جنراتورهای برق با ماشین دیزلی، تخته های شمسی و پرزه جات مختلف تجهیزات برای کمک به دهاقین برای بازیابی دوبارۀ زمین های خود، افزایش تولید و بازسازی ده ها چاه، اهمیت بیشتری دارد.

آب چاه برای آبیاری محصولات زراعتی و مالداری استفاده می شود.

یعروب گفت، پروژه های تعافی همچنان شامل «حمایت از جوامع زراعتی با تنوع قومی در منطقه دشت نینوا برای افزایش اعتماد و همبستگی اجتماعی در میان تمام اجزای قومی» می شود.

وی گفت، از میان آنها پروژه ای است که در مشارکت با انجمن حمایت از حقوق کاکه ی (گروه مذهبی یارسان) غرض فراهم کردن حمایت و تدویر کورس های آموزشی در مورد روش های پیشرفته دهقانی و آبیاری تطبیق شده است.

برنامه تعافی و سایر شرکای محلی در تلاش های مشترک برای احیای اقتصاد زراعتی و خدمات، و تحکیم ثبات در سایر شهرهای آزاد شده از داعش سهم می گیرند.

وی گفت، این خدمات شامل فراهم کردن تجهیزات شاخ بری درختان میوه، تجهیزات زراعتی خانگی و سیستم های آبیاری قطره ای به دهاقین زن و مرد و مالداران در شهرک های عنه، حدیثه، و الرطبه در غرب انبار می شود.

وی گفت، «تعداد مستفدین به ۲۶۰ دهقان رسیده است و ما در نظر داریم که بیش از ۸۰۰ دهقان را هدف قرار دهیم.»

برنامه تعافی همچنان ۱۳۹ دهقان زن را در شهرک الرمانه الانبار با فراهم سازی سبزخانه ها حمایت کرد تا نقش زنان عراقی را در خدمت به جامعۀ خود بیشتر سازد و تولیدات زراعتی را افزایش دهند.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

2 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

این اقدام نیک و تقریبا مشابه به برنامهٔ میثاق شهروندی است که در زمان جمهوریت و با ابتکار حکومت افغانستان تطبیق میګردید اما با آمدن طالبان این برنامه متوقف شد. این برنامه که از طریق شوراهای محلی و بواسطهٔ مردم به ګونهٔ مستقیم تطبیق می ګردید تحولی عظیمی را در زندګی مردم محل به خصوصا دهاقین به وجود آورداین برنامه همچنان نقش زیادی را در انکشاف نواحی و ولایات کشور ایفا نمود. به امید این که روزی شاهد آغاز تطبیق این برنامهٔ مهم در افغانستان باشیم.

پاسخ

دهاقین عراقی دوباره به زراعت روی آوردند اما می فهمید که انسان به مرور زمان چقدر ظالم و وحشی می شود؟ انسانهای دنیا از جنګ های عراق، سوریه، لیبیا، افغانستان، کشمیر، چیچنیا، ... اوکراین هیچ درس نه آموخت، هنوز هم تلاش شان بر اینست که چطور سلاحهای کشنده را بسازند. این بدبختان باید به عوض مصارف در بخش تسلیحات و جنګ افزارها برای رفاه انسانها کار می کردند که بدبختانه نه میکنند. بر اساس گزارش سیپری، برای اولین بار در هشت سال گذشته، هزینه های نظامی جهان به ۲۳ تریلیون افزایش یافته است. آمریکا، چین، هند، بریتانیا و روسیه کشورهای پیشرو در این زمینه هستند. بر اساس گزارش سالانه موسسه بین المللی صلح (IIPS) در استکهلم، هزینه های نظامی یا دفاعی بین المللی در سال نهم به سطوح بی سابقه ای افزایش یافت. به گفته این موسسه، این هفتمین سال متوالی است که هزینه های نظامی جهان به شدت افزایش یافته است. کارشناسان هزینه را 2 میلیارد تخمین می زنند. به نظر نمی رسد هزینه های نظامی هیچ بحرانی را تشخیص دهد. حتی بحران اقتصادی ناشی از اپیدمی کرونا نیز نتوانسته است جلوی نمودار رو به افزایش هزینه های دفاعی را بگیرد. ایالات متحده، چین، هند، بریتانیا و روسیه پنج کشوری هستند که 5 درصد از سرمایه گذاری نظامی جهان را به خود اختصاص داده اند. آلمان بعد از فرانسه در رده چهارم قرار دارد. بر اساس گزارش SIPRI، به طور کلی، هزینه های دفاعی 1.4 درصد از تولید ناخالص داخلی را در شش سال اول سال مالی جاری تشکیل می دهد. پس چطور خداوند از اعمال انسانها راضی خواهد شد؟ چطور جلو عذاب خدا ګرفته خواهد شد؟ چطور نسل های آینده در سکون و آرام زندګی خواهند کرد؟ لطفا تسلیحات خود را از بین ببیرید‌ و پول را برای رفاه انسانی صرف کنید!!!

پاسخ