«بچه بازی» در قانون جزای افغانستان جرم قلمداد می شود

سلام تایمز

کابل -- به گزارش خامه پرس، عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه، طی یک کنفرانس خبری در روز سه شنبه (29 سرطان) در کابل گفت که افغانستان در قانون جزای جدید خود «بچه بازی» را به حیث یک جرم قابل مجازات شامل کرده است.

انور گفت که جرم قلمداد کردن بچه بازی -- که یک معضل گسترده در افغانستان می باشد -- یک تعهد کلان بود که کابل در کنفرانس سال 2014 لندن برای افغانستان متقبل شده بود.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

1 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

در قانون اساسی افغانستان بچه بازی را یک جرم قابل مجازات شامل کرده است .اما سوال اینجا پیدا است کیها مجرمین را گرفتار کنند .اکثریت پولیس در همین جرم بچه بازی اغوشته هستند . در اکثر هوتل های شهر کابل و ولایت های شمال و ‌غرب افغانستان در وقت جمهوریت قومندانان جهادی مربوط به جبهه مقامت بچه بازی را سرعام در محفل های عروسی می کردند که امنیت شان را هم همین پولیس می گرفتن وبه دیدن رقصه بچه ها تمام کارمندان ارشد حکومت جمهوریت نشسته بودند اما از طرف حکومت بر سر این نوع محفل ها بابندی عابد نکرده آست . این عمل نا مشروع حالی در مستری خانه ها بیسیار صورت میکرد مردم بچاره پسرخودرا به مستر ی خانه روان می کنند تا یک کسب را یاد بیگرند ولی بی خبر از اینکه استادن شان سوی استفاده از شاگردتان خود می کنند .دریواران تکسی ولاری هااکثریت شان در این جرم پچه بازی درگیر هستند. من یک دوکان داراستم که در پهلوی دوکان من مستر ی خانه های زیاد موجود است و هم یک هوتل پهلوی من است به اندازه این جرم ‌پچه بازی زیاد شده است اگردولت در ابن عرص اقتدامت جدی نکند ویک جزای سخت را به این جرم تعین نکند بفهمند که ۸۰ فصد نوجوانان ما به این جرم پچه بازی دوچار می شود . مشگل در کجا است اکثریت خود پولیس ها این عمل نامشروع را می کنند . نگهبانی دختر برای پدر ومادر یک کار آسان است نسبة که بچه را در افغانستان نگهبانی می کند. اکثر نوجوانان در افغانستان بیکار هستند مصروفیت ندارند درس خواندان در افغانستان نیست یک شاگرد که به مکتب می رود ۴ساعت را در مکتب تیر می کند بس دیکر تمام ساعت هار در گوچه سپاری می کند درگوچه که به هر نوع عمل نامشروع دوچار می شود. اگر حکومت می خواهد که این عمل را کم کند ساعتی درسی مکتب هارزیاد‌کند.

پاسخ