امنیت

خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند

نوشتهٔ عمر

بتاریخ ۱۱ حوت ۱۳۹۷، نزدیک به هزار تن از باشنده های ولایت هرات، بشمول زنان و اطفال، جهت غرس نهال در یک اقدام سمبولیک برای ترویج صلح و خاتمه جنگ افغانستان به کوه های شمال شهر هرات رفتند. (عمر)

هرات -- باشنده های شهر هرات که از جنگ و ظلم طالبان به ستوه آمده اند، به اتفاق هم جهت کاشت مفکوره و امید به صلح دوام دار فعالیت می کنند.

بتاریخ ۱۱ حوت ۱۳۹۷، نزدیک به ۱۰۰۰ تن از باشنده های ولایت هرات، بشمول زنان و اطفال، جهت غرس نهال در یک اقدام سمبولیک برای ترویج صلح و خاتمه جنگ افغانستان به کوه های شمال شهر هرات رفتند.

این کمپاین معروف به کمپاین نهال ۹۸ شاهد رها سازی کبوتران و بالون ها توسط باشنده های هرات بحث یک بخش از فراخوان صلح آنان بود. ۹۸ اشاره دارد به سال شمسی ۱۳۹۸ که از تاریخ ۲۱ مارچ [۱ حمل] شروع می شود.

فراخوان برای محکومیت خشونت

نوریه آرین ۳۶ ساله، باشنده شهر هرات، به سلام تایمز گفت: «ما می خواهیم با غرس نهال تمایل خود به صلح را نشان دهیم.»

باشنده های شهر هرات قبل از غرس نهال در حومه شهر بتاریخ ۱۱ حوت زمین را آماده می کنند. [عمر]

باشنده های شهر هرات قبل از غرس نهال در حومه شهر بتاریخ ۱۱ حوت زمین را آماده می کنند. [عمر]

باشنده های شهر هرات مصروف غرس نهال در حومه شهر بتاریخ ۱۱ حوت استند.[عمر]

باشنده های شهر هرات مصروف غرس نهال در حومه شهر بتاریخ ۱۱ حوت استند.[عمر]

زنان شهر هرات علائم صلح را در دست گرفته و آماده غرس نهال بتاریخ ۱۱ حوت در حومه این شهر می شوند. [عمر]

زنان شهر هرات علائم صلح را در دست گرفته و آماده غرس نهال بتاریخ ۱۱ حوت در حومه این شهر می شوند. [عمر]

آرین گفت: «همه صلح می خواهند و زنده گی در امنیت را ترجیح می دهند. ما نیز خواهان صلح و آرامش در کشور خود استیم. کشور ما نزدیک به ۴۰ سال در جنگ بوده مگر ما امیدواریم که فرزندان ما در صلح زنده گی کرده بتوانند و مشتاق داشتن یک کشور پیشرفته استیم.»

باشنده های هرات گفتند که این کمپاین بدنبال آن است که به طالبان بگوید آنها باید خشونت و کشتن افغان ها را محکوم کرده و از فرصت کنونی برای صلح بهره مند شوند.

جلیل احمد شایان، ۲۷ ساله و باشنده شهر هرات، در این مراسم نهال شانی به سلام تایمز گفت: «هر فامیل افغان رنج و درد را حس کرده و یک یا چند تن از عزیزان اش را در این جنگ از دست داده است.»

او گفت: «اکنون دیگر جایی برای جنگ نمانده و این جنگ باید خاتمه یابد. یک فرد طالب برادر و پسری از همین کشور است، مگر دشمنان ما اهداف پلید به آنان [طالبان] داده اند و به همین خاطر آنان از راه راست منحرف شده اند. آنها نام اسلام را لکه دار کرده اند.»

شایان افزود که طالبان باید «با رهبران کشور سر یک میز بنشینند و مانند برادران مان با ما زنده گی کنند.»

میرویس عرب، ۲۴ ساله و باشنده شهر هرات که در این رویداد شرکت کرده بود، نیز همین پیام را تکرار کرد.

عرب به سلام تایمز گفت: «پیام ما به مخالفان مسلح این است که با پروسه صلح یکجا شوید؛ زیرا ما از جنگ، خونریزی، و قتل خسته شده ایم. ما به طالبان می گوییم که اگر آنها می خواهند به کشورشان خدمت کنند، باید به بخشی از نیروهای امنیتی تبدیل شده و با ما در یک فضای صلح آمیز زنده گی کنند.»

«زمان پیوستن به یکدیگر»

آرزو مهرآفرین ۲۱ ساله گفت که این کمپاین نهال شانی نشان می دهد که مردم محلی برخاسته خود مبنی بر صلح و پایان جنگ متحد استند.

مهرآفرین به سلام تایمز گفت: «ما کبوتران سفید را رها کردیم تا به جهان و طالبان پیام مان را برسانیم. آن پیام این است که ما صلح می خواهیم و صلح حق طبیعی همه است. این جنگ که بیش از ۳۰ سال ادامه پیدا کرده، همه را خسته کرده است. هر خانه ای از رنج و درد عذاب کشیده و حتی یک فامیل را که در غم از دست دادن یک عضو به سوگ ننشسته باشد، پیدا کرده نمی توانیم.»

مهرآفرین افزود: «اکنون زمان آن است که ما همه به اتفاق مشکل کشورمان را حل کنیم.»

مقامات محلی ولایت هرات در کمپاین نهال شانی برای صلح اشتراک کردند و به مردم اطمینان دادند که حکومت افغانستان مطمئن است که خشونت و جنگ با طالبان خاتمه خواهد یافت و صلح حاصل خواهد شد.

عبدالقیوم رحیمی والی هرات به سلام تایمز گفت: «مذاکرات صلح به سرعت ادامه دارند و ما امیدواریم که جنگ در آینده نزدیک متوقف شده و صلح بر کشورمان حکم فرما شود.»

او گفت: «مردم می خواهند با غرس نهال و در برابر جنگ بیاستند و صلح به کشور بیاورند. ما ۴۰ سال در جنگ بوده ایم و اکنون همه افغان ها صلح می خواهند. حکومت افغانستان نسبت به اداره یک پروسه صلح منصفانه مصمم است و امیدهای زیادی نیز به موفقیت آن وجود دارد.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500