حقوق زنان

'نماد شجاعت': تیم روبات ساز دست آوردهای دختران افغان را برجسته ساخت

گزارش از عمر

اعضای تیم روبات ساز افغان که همه آنها دختران است سفیران تکنالوژی شده اند بخاطریکه آنها در سراسر جهان سفر می کنند و بر دست آورد های زنان افغان پس از پایان رژیم طالبان روشنی می افگنند. (عمر)

هرات -- دست آورد تیم اناث روبات ساز افغانستان به دختران جهان نیرو می بخشد تا رویاهای شان را تعقیب نموده، و اینها تصویر مثبت از کشور شان را ارائه میکنند.

تیم روبات ساز طی چند سال گذشته از طریق اشتراک شان در مسابقات بین المللی در بیشتر از ۱۰ کشور بشمول ایالات متحده و کانادا سرخط خبرهای جهان شده است.

این تیم در ماه ثور به واشینگتن دی سی سفر کرد. اعضای تیم متذکره در روز دوم اجلاس تحت عنوان انسانها به مریخ که از تاریخ ۲۴ الی ۲۶ ماه ثور ۱۳۹۸ برگزار شده بود سخنرانی کرد.

تیم بر روی یک هواپیمای بدون سرنشین کار می کند که مین های زمینی را شناسایی کرده و موقعیت آنها را نشان می دهد.

اعضای تیم روبات ساز افغان که همه آنها دختران است به تاریخ ۲ حوت بالای یک روبات در ولسوالی گذرا ولایت هرات کار میکنند. [عمر]

اعضای تیم روبات ساز افغان که همه آنها دختران است به تاریخ ۲ حوت بالای یک روبات در ولسوالی گذرا ولایت هرات کار میکنند. [عمر]

اعضاء تیم روبات ساز در یک عکس که به تاریخ ۲۷ سرطان ۱۳۹۶ در فیس بوک نشر شده بود در واشنگتن دی سی نشان داده شده اند [تیم دختران افغان روبات ساز]

اعضاء تیم روبات ساز در یک عکس که به تاریخ ۲۷ سرطان ۱۳۹۶ در فیس بوک نشر شده بود در واشنگتن دی سی نشان داده شده اند [تیم دختران افغان روبات ساز]

دو عضو از تیم دختران روبات ساز افغان به تاریخ ۲ حوت بالای روبات شان در ولسوالی گذرا ولایت هرات کار میکنند. [عمر]

دو عضو از تیم دختران روبات ساز افغان به تاریخ ۲ حوت بالای روبات شان در ولسوالی گذرا ولایت هرات کار میکنند. [عمر]

رویا محبوب هماهنگ کننده تیم روبات ساز دختران افغان به سلام تایمز گفت، «تیم دختران روبات ساز به یک نماد شجاعت مبدل شده است و این نماینگر آن است که اگر به دختران فرصت ها مهیا شوند آنها میتوانند تغییر آوران جامعه شان شوند.»

محبوب گفت، «دختران گروه روبات ساز الگوی برای دختران نه تنها در افغانستان بلکه به دختران سراسر جهان شده اند.»

به گفته محبوب دختران این گروه به نام سفیران تکنالوژی مسمی شده اند و در جریان سفرهای شان جهت اشتراک در مسابقات بین المللی با رهبران جهان ملاقات کرده اند.

محبوب گفت در بین رهبران ملکه نیدرلندز (هالند)، نخست وزیر کانادا، سناتورهای امریکا و ایوانکا ترمپ دختر رئیس جمهور دونالد ترمپ و مشاورین کاخ سفید شامل بوده اند.

محبوب گفت، «این نشان می دهد که این دختران می توانند بهترین نمایده ها و دیپلومات های افغانستان باشند.»

وی علاوه نمود، «اگر به دختران افغان فرصت داده شود آنها می توانند مثل دختران تیم روبات ساز ترقی کنند. آنها می توانند ریاضی دانان و اکادمیسنان آینده ما شوند.»

صلاحیت زنها

اعضای تیم به این باور هستند که نمایش بین المللی تیم روبات ساز بر دست آورد های دختران افغان پس از پایان رژیم طالبان روشنی می افگنند.

فاطمه قادریان مربی تیم روبات ساز به سلام تایمز گفت، «دختران افغان در طی دو دهه گذشته دست آورد های زیاد داشته اند.»

وی گفت، «در گذشته تمام دختران از حقوق شان محروم بودند اما امروز ما می بینیم که دختران در عرصه های متعدد چون تجارت، اقتصاد و تکنالوژی فعال هستند و آنها خیلی موفق هستنند.»

وی افزدو، «من به آینده خوشبین هستم و مطمئن هستم که دختران اهداف و برنامه های شان را دنبال خواهند کرد و هیچ چیزی مانع رشد و انکشاف آنها شده نمی تواند.»

آن احساس توسط همکار وی، کوثر روشن نیز منعکس شد.

وی به سلام تایمز گفت، «تیم روبات ساز به تمام جهان ثابت ساخت که اگر به زنان افغان فرصت ها فراهم شوند آنها می توانند در تمام عرصه ها مثل تیم ما، که ذهنیت های جهان را درمورد زنان و دختران افغان تغییر داد، انکشاف کنند.»

وی گفت، «چیزیکه خارجی ها درمورد افغانها می دانستند تصاویر جنگ بود اما این ذهنیت را تغییر دادیم و اکنون آنها درک می کنند که افغانستان جای است که زنان می توانند در آن رشد کنند و دست آوردها داشته باشند.»

حفظ دست آوردها

اعضای تیم روبات ساز تاکید می کنند که دست آوردهای زنان و دختران در گفتگوهای صلح باید نادیده گرفته نشود. طالبان و حکومت افغانستان باید روی صلح توافق کنند که در آن زنها بتوانند آزاد زنده گی کنند و به انکشاف شان ادامه دهند.

قادریان مربی تیم روبات ساز گفت، «زنها نصف از جامعه ما را تشکیل می دهند و باید در پهلوی مردها بسوی آینده درخشان به پیش بروند.»

وی گفت، «ما صلح را با تمام قوت خود می خواهیم اما به حقوق دختران و زنان افغان احترام شود. آزادی بیان، حق تعلیم و حق انتخاب باید در گفتگوهای صلح در اولویت قرار گیرد.»

ساغر صالحی یکی دیگری از اعضای تیم روبات ساز به سلام تایمز گفت، « صلح باید تضمین کند که کشور ما به روز های تاریک بر نمی گردد. صلح مانند یک سپهر است که ما را در مقابل نا امنی حفاظت می کند. امنیت خراب سد راه رشد دختران و زنها می شوند.»

وی گفت، «ما صلح را میخواهیم که همه دختران را بسوی دست آورد و زنده گی بهتر سوق دهد. صلح باید ما را در حفظ دست آورد های ما کمک کند.»

سمیه فاروقی عضو دیگری از تیم روبات ساز گفت، «وقتی در یک کشور امنیت باشد، تکنالوژی و انکشاف به آن کشور میاید.»

وی به سلام تایمز گفت، «وقتی صلح به کشور ما آمد، ما می خواهیم که زنها آزادی بیشتر انتخاب داشته باشند و دختران بدون تهدید به مکتب بروند.»

زنها رشد میکنند

تیم روبات ساز یک مثال است که نشان میدهد زنها و دختران پس از سقوط طالبان چقدر رشد نموده اند.

اشتراک زنان افغان در حکومت افزایش قابل ملاحظه داشته و موقف های بلندی را اتخاذ کرده اند. این تفاوت را با زمان طالبان نشاند می دهد وقتیکه آنها اکثرآ در داخل خانه ها قفل می شدند.

عبدالقیوم رحیمی والی هرات گفت، «در زمان طالبان ما یک زن را در دوایر دولتی -- حتی در شهر -- نمی دیدیم اما حالی یکی از معاونین ام زن است.»

وی به سلام تایمز گفت، «ما یک چند رئیسه های اناث داریم و ۳۳ ٪ همه مامورین دولتی در هرات زنها هستند. ما پلان داریم تا مسولیت های بیشتری را حتی در نهاد های دولتی را به زنها انتقال دهیم تا آنها در سیاست و تصمیم گیری سهم داشته باشند.»

رحیمی افزود تعداد زیاد از زنها در کابل موقف های بلندی را اشغال کرده و تعداد شان به حیث وزیر و معین کار می کنند.

وی گفت، «برای نخستین بار یک زن به حیث معین وزارت امور داخله گماشته شده است. تعداد زیاد از زنها در پارلمان وجود دارد و صدای آنها شنیده می شوند.»

رحیمی گفت، «وضعیت زنها بطور چشم گیر تغییر یافته و آنها در عرصه های متعدد رشد نموده. ما امیدوار هستیم که آنها تغییرات بیشتر مثبت را ببینند.»

وی اضافه نمود، «اگر ما زنهای نیرومند در موقف های بلند حکومت نداشته باشیم افغانستان نمی تواند بازسازی گردد چون نصف از نفوس ما را زنها تشکیل میدهد. مردها زمانی می توانند افغانستان را بسازند که قدرت را با زنها شریک کنند و آنها را اجازه دهند تا با مردها در پروسه بازسازی بپیوندند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500