امنیت

باشنده گان هرات از شجاعت و ایثار نیروهای افغان توصیف نمودند

گزارش از عمر

بیش از ۱۰۰۰ باشنده گان هرات به تاریخ ۲۶ سرطان در شهر هرات گرد هم آمدند تا حمایت جدید خویش را از نیروهای امنیتی افغان اعلام نمایند. [عمر]

هرات -- بیش از ۱۰۰۰ باشنده گان هرات به تاریخ ۲۶ سرطان، حمایت دوامدار خویش را از نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغان، در یک گردهمآئی در شهر هرات، اظهار نمودند.

اشتراک کننده گان، که ۷۰٪ آنها زنان بودند، از قربانی های روزانهٔ نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغان، قدردانی نمودند.

بسیاری از نیروهای امنیتی که در ولایت هرات قرار گرفته اند متعلق به ولایت دیگر هستند و برای ماه ها از خانواده های خویش دور میباشند تا در مقابل طالبان و گروه های دیگر مخالف دولت جنگ کنند.

ضیاءگل اسلمی، یکی از اشتراک کننده گان این گردهمآئی گفت، «اینها همیشه زندگیهای خویش را در معرض خطر قرار داده اند تا از وقار ملی و تمامیت ارضی کشور حفاظت نمایند. اینها همیشه به رفاه ما و صلح، بر رفاه خودشان و خانواده هایشان، اولویت داده اند.»

اشتراک کننده گان به تاریخ ۲۶ سرطان در شهر هرات ولایت هرات، برای احترام سرود ملی در این گردهمآئی، ایستاده هستند. [عمر]

اشتراک کننده گان به تاریخ ۲۶ سرطان در شهر هرات ولایت هرات، برای احترام سرود ملی در این گردهمآئی، ایستاده هستند. [عمر]

بیش از ۱۰۰۰ باشنده گان هرات که اکثر آنها زنان هستند، به تاریخ ۲۶ سرطان، حمایت خویش را از نیروهای دفاع ملی و امنیتی، در یک گردهمآئی در شهر هرات، اظهار نمودند. [عمر]

بیش از ۱۰۰۰ باشنده گان هرات که اکثر آنها زنان هستند، به تاریخ ۲۶ سرطان، حمایت خویش را از نیروهای دفاع ملی و امنیتی، در یک گردهمآئی در شهر هرات، اظهار نمودند. [عمر]

وی گفت، اگر موجودیت نیروهای دفاع ملی و امنیتی افغان نمیبود، تروریستان و مجرمین افغانستان را در تصرف خویش در می آوردند.

وی افزود، ما حتماً باید «از این نیروها حمایت کنیم و برای اینها دعاء کنیم.»

محمد شعیب یزدان پرست، یک اشتراک کنندهٔ دیگر گفت، «دلیل من برای اشتراک در این گردهمآئی اینست که از قهرمانانی حمایت کنم که سخت کار کرده اند و زندگیهای خویش را برای تأمین صلح و امنیت در کشور، قربانی کرده اند. ما این گرد هم آمدیم تا از این سربازان شجاع و قهرمان حمایت کنیم.»

وی گفت، « مردم باید از این قهرمانان حمایت نمایند چون اینها به خاطر ما خون خویش را می ریزانند و در میدان های جنگ به شدت رنج میبرند. اینها خانواده های خویش را پشت سر گذاشته اند و زندگیهای خویش را برای آوردن صلح و امنیت به ما، قربانی نموده اند.»

عزم حفاظت مردم افغانستان

سربازان و افسران گفتند که این نوع حمایت اجتماعی، روحیه آنها را بلند میبرد و آنها را تشویق میکند تا به جنگ خویش در مقابل تروریستان شدت ببخشند.

جگرن لیلا ابراهیم خیل، یک افسر اردوی ملی افغان در ولایت هرات در یک مصاحبه گفت، «منحیث یک افسر اردوی ملی، من به زنان افغان اطمنان میدهم که آنها نباید نگران باشند. ما همراه زنان هستیم و از آنها حمایت میکنیم.»

وی گفت، اردوی ملی افغان آماده است تا امنیت را برای مردم بالخصوص برای زنان مطمئن سازد، و به هیچ کس اجازه نخواهد داد که زندگی افغانها را نابود کند.

مریم نورزی، یک افسر نیروهای سرحدی در ولایت هرات گفت، «من به تمام خواهران خود اطمنان میدهم که طالبان هیچگاه به گونهٔ گذشته بر نخواهند گشت.»

وی گفت، «در آن زمان، ما در یک جامعهٔ عقب رفته زندگی میکردیم، اما اکنون کشور ما پیشرفت کرده است. بسیاری از افغانان بالخصوص زنان، تعلیم یافته اند، و اینها از حقوق خویش خبر دارند.»

وی گفت، «من در پهلوی برادران خود تا اخرین قطره خونم خواهم جنگید، تا از حقوق مردم حفاظت کنم و از خواهرانم و کشورم دفاع کنم.»

دوهم بریدمن زینب قاضی زاده، یک افسر بخش جنسیت و حقوق بشر در قوماندانی امنیهٔ ولایت هرات گفت، «به نماینده گی از زنان پولیس، من میخواهم تصدیق کنم که ما هیچگاه فرصتی برای دشمن نخواهیم داد تا مردم ما را ازاد و اذیت کنند.»

وی گفت، «ما برای پروسهٔ صلح و اینکه مذاکرات صلح یک نتیجه خوبی خواهد داشت، خوشبین هستیم. [ما امیدور ایم] که افغانها در صلح زندگی و کار نمایند و اینکه جوانان ما به مکاتب و پوهنتون ها برای درس خواندن بروند.»

روحیهٔ قوی برای جنگیدن در مقابل تروریستان

ضابط خان، یک خورد ضابط اردوی ملی افغان در ولایت هرات گفت، «زمانیکه مردم ملکی از ما حمایت میکنند، روحیهٔ ما ۱۰۰٪ بلند میرود. زمانیکه آنها ما را تشویق میکنند، ما احساس بسیار خوشی میکنیم. مردها، زنان و کودکانی که در اینجا گرد هم آمده اند، از ما حمایت میکنند.»

وی گفت، «وظیفهٔ ما اینست که امنیت را برای افغانها مطمئن بسازیم تا آنها بتوانند در صلح کار و تجارت کنند.»

دگروال محمد همایون پیمان، معاون قوماندان قول اردوی ۲۰۷ ظفر اردوی ملی افغان گفت، «نیروهای امنیتی ضامن صلح و ثبات هستند چون اینها از مردم افغان حفاظت میکنند. زمانیکه افغانها نیروهای امنیتی خویش را حمایت میکنند، آنها قویتر میشوند و میتوانند جنگ کنند و در مقابل دشمن سخت مقاومت کنند.»

وی گفت، «طالبان در این اواخر فعالیتهای تخریبی خویش را در ولایات غربی برای کسب نمودن امتیازات بیشتر در مذاکرات صلح، افزایش داده اند، اما نیروهای امنیتی مقاومت نموده اند، طالبان تلفات سنگینی را متحمل شدند و هیچ سودی هم نصیب شان نشدند.»

وی افزود، «من به ملت اطمنان میدهم که ما تا اخرین قطرهٔ خون خویش خواهیم جنگید تا از کشور و تمامیت ارضی دفاع نمائیم.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500