امنیت | 2018-09-18

نیروهای امنیت و دفاع ملی افغانستان با تغییر موضع ستراتیژی تعرضی را علیه جنگجویان اتخاذ کرده اند

به گفته وزارت دفاع،‌ عملیات نظامی تعرضی جدید با هدف اعمال فشار بر طالبان جهت قبول صلح و یا مواجهه با شکست در میدان های نبرد اتخاذ شده است.

نظرسنجی

کشته شدن چهارمین رهبر «دولت اسلامی» (داعش) در افغانستان چه تأثیری بر آینده این گروه دارد؟

مشاهدۀ نتایج