علوم و فناوری | 2019-03-20

افغان ها از سیستم جدید آنلاین برای درخواست پاسپورت استقبال کردند

انتظار می رود این ابتکار عمل تعداد پاسپورت های صادر شده را از حدود ۲۵۰۰ تا ۱۰ هزار پاسپورت در روز افزایش دهد.

نظرسنجی

احتمال برگزاری مذاکرات صلح مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه سرطان چه قدر است؟

مشاهدۀ نتایج