| رمضان

در عکس ها: اردوی افغانستان در ماه رمضان امنیت را تامین میکند

در عکس ها: اردوی افغانستان در ماه رمضان امنیت را تامین میکند

سربازان می گویند در جریان ماه مبارک جنگ برای مردم و دین شان ادامه دارد.

خلاصۀ خبر

نیروی های افغان ۲ جنگجوی طالب را در بلخ کشت و ۳ تن را زخمی ساخت نیروهای کماندوی افغان ۵ عضو داعش را در کنر کشتند پولیس پکتیا ۲ جنگجوی طالب را کشتند و اسلحه را ضبط کردند جنرال میلر: القاعده در تمام ساحات افغانستان دیده شده است پولیس خاص افغان ۷ جنگجوی داعشی را در کنر کشتند نیروهای افغان ۸ جنگجوی طالب را در کندز کشتند نیروهای افغان تلاش حمله طالبان را خنثی ساخت بانک انکشاف آسیائی برای اعمار یک فابریکه تولیدی برق آفتابی در افغانستان قرضه می دهد نیروهای کوماندو افغان یک فرمانده کلیدی طالبان را در هرات کشت حملات هوائی ۱۰ جنگجوی طالب را در فاریاب کشت نیروهای خاص ریاست امنیت ملی ۱۹ جنگجوی طالب را در هلمند کشتند نیروهای افغان ۱۸ جنگجوی طالب را در غزنی کشته اند

مرکز توجه

ابراز خرسندی افغان ها از مؤثریت خدمات جدید آنلاین پاسپورت

ابراز خرسندی افغان ها از مؤثریت خدمات جدید آنلاین پاسپورت

نظرسنجی

نظرتان درباره حضور «دولت اسلامی» (داعش) در افغانستان چیست؟