سلامتی

کودکان خسته از جنگ افغان، در پرورش سرکس لذت و شفاء را یافتند

گزارش از عمر

در حدود ۱۲۰ کودک متأثر شدهٔ جنگ از خانواده های تنگدست در ولایت هرات، در سرکس کوچک سیار افغان برای اطفال (افغان ام ام سی سی)، پرورش میگیرند. هدف اینست که با استفاده از تعلیم و اشتراک در سرکس منحیث یک راه فرار، با این اطفال کمک شود تا از صدمات ذهنی ایکه توسط جنگ و تشدد به وجود آمده اند، استفاده شود، و در عوض بر صلح و آیندهٔ روشنتر تمرکز کنند. [عمر]

هرات -- برای تعداد زیادی از کودکان افغان که از جنگ طولانی طالبان در مقابل حکومت صدمه دیده اند، با اجرای هر نمایش جمناستیک، بهبودی به وجود می آید.

سرکس کوچک سیار افغان برای اطفال (ام ام سی سی) در هرات، منحیث یک فرصتی برای اطفال متأثر شدهٔ جنگ ایجاد شده بود تا اجرا کردن نمایش در سرکس را یاد بگیرند.

هدف اینست که با استفاده از تعلیم و اشتراک در سرکس منحیث یک راه فرار، با این اطفال کمک شود تا از صدمات ذهنی ایکه توسط جنگ و تشدد به وجود آمده اند، استفاده شود، و در عوض بر صلح و آیندهٔ روشنتر تمرکز کنند.

جلیل احمد نوروزی، رئیس شعبهٔ ام ام سی سی در هرات گفت، «در حدود ۱۲۰ تن اطفال از خانواده های تنگدست، در این پرورشگاه تربیت میشوند. این اطفال به شدت از جنگ متأثر شده اند، و اینها از ولسوالی های مختلف ولایت هرات و ولایات دیگر افغاستان به شهر هرات آمده اند.»

اعضای سرکس کوچک سیار افغان برای اطفال، به تاریخ ۲۸ جوزا، برای اطفال مکتب در شهر هرات هنرنمائی میکنند. [عمر]

اعضای سرکس کوچک سیار افغان برای اطفال، به تاریخ ۲۸ جوزا، برای اطفال مکتب در شهر هرات هنرنمائی میکنند. [عمر]

به تاریخ ۲۸ جوزا، یک گروه اطفال در سرکس کوچک سیار افغان برای اطفال در شهر هرات آواز میخوانند. [عمر]

به تاریخ ۲۸ جوزا، یک گروه اطفال در سرکس کوچک سیار افغان برای اطفال در شهر هرات آواز میخوانند. [عمر]

نوروزی گفت، «این اطفال به خاطری اینجا آمده اند که از جنگ، حملات انتحاری و دیگر بدبختی های جنگ فرار کنند. ما اینها را اینجا گردهم آورده ایم تا توجه شان را از جنگ و رنجش منحرف بسازیم و با آنها کمک نمائیم تا هنرهای ظریف را یاد بگیرند. اینکار کمک خواهد کرد تا توجه آنها را از قهر و ناراحتی ایشان منحرف بسازیم.»

وی افزود، اکثریت این اطفال از ولسوالی های شیندند و ادرسکن ولایت هرات، و از ولایات غور و بادغیس آمده اند.

در این سرکس، کودکان هنرهای گوناگون را از قبیل پرورش رهبری، گردانندهٔ برنامه های رادیوئی، عکاسی، فلمبرداری و هنرهای اجرائی، یاد میگیرند.

نوروزی گفت، «هر دورهٔ پرورش سرکس شش ماه طول میکشد. بعداً این کودکان برای یاد گرفتن هنرهای پیشرفته سرکس، به اکادمی ما فرستاده میشوند.»

وی گفت، این کودکان در هفته دوبار در صحنه های سرکس در مکاتب خصوصی و دولتی ظاهر میشوند تا به افغانهای جوان دیگر، پیام های مثبت را برسانند.

وی افزود، « سرکس کوچک سیار افغان برای اطفال، از سال ۱۳۸۱ بدینسو، در ایجاد کردن هنرهای اطفال فعالیت دارد. از آن زمان بدینسو، ما تقریباً ۳۰۰۰ کودک را تربیت نموده ایم. اطفال بین سنین ۷ و ۱۸، برای اشتراک در تعلیم سرکس، واجد شرایط میباشند.»

قربانیان جوان جنگ

فرضیه رحیمی ۱۵ ساله، یک شاگرد در سرکس کوچک سیار افغان برای اطفال (ام ام سی سی) گفت، این پرورش وسیلهٔ کمکی بوده است که وی با تشدد مرگباریکه در قریهٔ خود دیده بود، کنار بیاید.

وی گفت، «من اینجا از ولسوالی شیندند به خاطری آمدم که در آنجا تشدد بود. آنجا صلح نبود، و آنجا جنگ گسترده ای بود. ما اینجا برای زیستن در صلح آمده ایم.»

وی افزود، «ما پیوسته آوازهای شلیک را میشنیدیم – ما آنجا در امن نبودیم. در شیندند هر روز جنگ بود، و من هر روز همسایه ها و اقارب خود را میدیدم که کشته میشدند. من اکثر اوقات اندوهگین بودم چون کسانیکه کشته شده بودند، بیگناه بودند.»

وی گفت، «من از وقتیکه به اینجا آمده ام، صدای شلیک را فراموش کرده ام. من در اینجا مطالعه میکنم. من دیگر نمیخواهم جنگ را ببینم، و من همیشه در مورد صلح فکر میکنم.»

نرگس قربانی ۱۲ ساله، یک شاگرد دیگری در سرکس کوچک سیار افغان برای اطفال (ام ام سی سی) گفت، مردم جوانان مانند خودش میخواهند به مکتب بروند و در صلح زندگی کنند.

وی گفت، «تنها تقاضای من از مخالفین مسلح دولت اینست که ما کودکان معصوم هستیم و اینکه آنها نباید ما را بکشند.»

وی افزود، تمام اطفالیکه در مناطق معرض جنگ زندگی میکنند، باید به مکتب رفته بتوانند.

وی گفت، «ما از طالبان در خطر هستیم، و ما میخواهیم آزاد شویم و یک زندگی صلح آمیز را داشته باشیم.»

آناهیتا فیضی ۱۳ ساله، شاگرد سرکس که از طالبان خواست تا صلح را با حکومت جستجو نمایند، پذیرفت که، امنیت برای جوانان حیاتی میباشد.

وی گفت، «ما واقعاً از جنگ خسته شده ایم. ما میخواهیم جنگ متوقف شود تا ما بتوانیم برای همیشه در صلح زندگی کنیم.»

وی افزود، «ما در موجودیت جنگ و ناآمنی نمیتوانیم زندگی کنیم و درس بخوانیم. تمام اطفالیکه مانند من در ساحات جنگ زندگی میکنند، دوست دارند درس بخوانند و در یک محیط صلح آمیز زندگی کنند. لهذا، من از طالبان و حکومت میخواهم تا صلح کنند.»

کمک کردن در برداشتن خاطرات تلخ جنگ

روانشناسان میگویند، نمایش هنر با اطفال متأثر شدهٔ جنگ کمک کرده میتواند تا بهبود یابند و به یک زندگی روشن و صلح آمیز برگردند.

فایزه ارباب زاده، یک روانشناس در (ام ام سی سی) گفت، چون اذهان اطفال بسیار انعطاف پذیر هستند، آنها به اسانی میتوانند تمرکز خویش را از جنگ به سوی صلح سوق نمایند.

وی در یک مصاحبه گفت، «اطفالیکه غریب هستند، تشدد خانواده گی را تجربه کرده باشند و در جنگ زندگی کرده باشند، افغان ام ام سی سی یک فرصتی را برایشان فراهم میسازد تا این مشکلات را فراموش نمایند. پرورش کودکان در اجرای نمایشات سرکس روحیهٔ آنها را بلند میبرد و صحت روانی آنها را بهبود میبخشد.»

وی گفت، «ما شاهد تعداد از کودکان متأثر شدهٔ جنگ بوده ایم که توسط ام ام سی سی حمایت میشوند، که از مشکلات روانی فقط در ظرف دو ماه، بهبود یافتند.»

ارباب زاده گفت، «زمانیکه کودکان در مورد جنگ فکر نکنند و عاری از مشکلات روانی باشند، با در نظر داشت حالات در افغانستان، ما بسیار خوش میشویم. این کودکان، آیندهٔ افغانستان را میسازند، و اینها برای نسل آینده یک امیدی هستند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500