سلامتی

محققین بین المللی به ووهان رسیدند اما چه شواهدی را پیدا خواهند کرد؟
سلامتی
خامنه ای از رسیدن واکسین های کووید-۱۹ ایالات متحده و بریتانیا به مردم ایران جلوگیری کرد
سلامتی
بیجینگ اعتراف کرد که واکسین چینایی در برابر کووید-۱۹ فقط '۷۹٪ مؤثر' است
سلامتی
آزمایشات واکسین چینایی متوقف شدند: داوطلب نمی تواند دست های خود را حرکت دهد
سلامتی
چین در آخرین لحظه تلاش می کند تا با ساختن واکسین کووید- ۱۹ حیثیت خود را ترمیم کند
سلامتی
چین در میان فاجعه کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ میلادی رشد بی سابقه اقتصادی خود را نگهداشته است
سلامتی
چین تحقیقات طبی را که نشان می دهد کووید-۱۹ از ایتالیا منشأ گرفته است پخش می کند
سلامتی
چین واکسین تائید نشده کووید-۱۹ را برای تقریباً یک میلیون نفر تزریق کرده است
سلامتی
آزمایش غیرمعمولی واکسین ویروس کرونای چین تحلیلگران را متعجب ساخت
سلامتی
کشورهای سراسر جهان از 'دیپلوماسی واکسین' چین ابراز ناراحتی می کنند
سلامتی