سلامتی

رخنه از لابراتوار حکومتی چین، سؤالاتی را در مورد کووید-۱۹ ایجاد کرده است
سلامتی
رخنه از لابراتوار حکومتی چین، سؤالاتی را در مورد کووید-۱۹ ایجاد کرده است
هکران چینایی و روسی جنگ استخباراتی بر سر تحقیقات واکسین کووید-۱۹ را شدت بخشیدند
سلامتی
هکران چینایی و روسی جنگ استخباراتی بر سر تحقیقات واکسین کووید-۱۹ را شدت بخشیدند
پاسخ های ضعیف به کووید-۱۹، ضعف رژیم های مستبد را نشان می دهد
سلامتی
پاسخ های ضعیف به کووید-۱۹، ضعف رژیم های مستبد را نشان می دهد
ایران معتادین مواد مخدر را به نیمروز اخراج کرد، و عواقب آن را بر دوش افغان ها گذاشت
سلامتی
ایران معتادین مواد مخدر را به نیمروز اخراج کرد، و عواقب آن را بر دوش افغان ها گذاشت
نظرسنجی: اکثریت داکتران روسی تطبیق واکسین کووید-۱۹ مسکو را توصیه نمی کنند
سلامتی
نظرسنجی: اکثریت داکتران روسی تطبیق واکسین کووید-۱۹ مسکو را توصیه نمی کنند
زندگی در ووهان، زادگاه کووید-۱۹، اکنون مانند یک میله است
سلامتی
زندگی در ووهان، زادگاه کووید-۱۹، اکنون مانند یک میله است
حتی ایران ویروس زده نیز بالای «واکسین» روسی شک دارد
سلامتی
حتی ایران ویروس زده نیز بالای «واکسین» روسی شک دارد
دانشمندان هشدار می دهند که واکسین روسی ممکن از کووید-۱۹ خطرناکتر باشد
سلامتی
دانشمندان هشدار می دهند که واکسین روسی ممکن از کووید-۱۹ خطرناکتر باشد
۲۵ میلیون مبتلایان؟ آمار مشکوک کووید-۱۹ در ایران وحشت ایجاد کرده است
سلامتی
۲۵ میلیون مبتلایان؟ آمار مشکوک کووید-۱۹ در ایران وحشت ایجاد کرده است
هکران روسی در حالتی گرفتار شدند که می کوشیدند تا تحقیقات واکسین ویروس کرونا را دزدی کنند
سلامتی
هکران روسی در حالتی گرفتار شدند که می کوشیدند تا تحقیقات واکسین ویروس کرونا را دزدی کنند