سلامتی

سپاه پاسداران ایران بخاطر رونمایی یک ردیاب کووید-۱۹ مشکوک مورد تمسخر قرار گرفت
سلامتی
سپاه پاسداران ایران بخاطر رونمایی یک ردیاب کووید-۱۹ مشکوک مورد تمسخر قرار گرفت
رهبران جهان خواستار شفافیت از چین در مورد شیوع ویروس کرونا شدند
سلامتی
رهبران جهان خواستار شفافیت از چین در مورد شیوع ویروس کرونا شدند
پنهان کاری بیجینگ در ماه جدی منجر به گسترش فاجعه بار کووید-۱۹ شد
سلامتی
پنهان کاری بیجینگ در ماه جدی منجر به گسترش فاجعه بار کووید-۱۹ شد
تجارب نامصؤن در لابراتوار ویروس کرونای ووهان منشأ شیوع را زیر سوال می برد
سلامتی
تجارب نامصؤن در لابراتوار ویروس کرونای ووهان منشأ شیوع را زیر سوال می برد
دختران افغان برای مجادله با ویروس کرونا از پرزه جات موتر دستگاه تنفس مصنوعی کم هزینه می سازند
سلامتی
دختران افغان برای مجادله با ویروس کرونا از پرزه جات موتر دستگاه تنفس مصنوعی کم هزینه می سازند
شرکت ایرانی ماهان ایر به عنوان یک حامل مهم در فاجعه ویروس کرونا در سراسر جهان پنداشته می شود
سلامتی
شرکت ایرانی ماهان ایر به عنوان یک حامل مهم در فاجعه ویروس کرونا در سراسر جهان پنداشته می شود
چین از طریق فروش تجهیزات ناقص ویروس کرونا به کشورهای نیازمند میلیاردها دالر کسب می کند
سلامتی
چین از طریق فروش تجهیزات ناقص ویروس کرونا به کشورهای نیازمند میلیاردها دالر کسب می کند
مقامات هرات مجادله با ویروس کرونا را شدت بخشیدند
سلامتی
مقامات هرات مجادله با ویروس کرونا را شدت بخشیدند
یک مقام ارشد می گوید، پنهان کاری توسط چینایی ها ویروس کرونا فاجعه جهانی را شدت بخشید
سلامتی
یک مقام ارشد می گوید، پنهان کاری توسط چینایی ها ویروس کرونا فاجعه جهانی را شدت بخشید
افغان های مقیم ایران که به ویروس کرونا مبتلا هستند در شفاخانه ها برای تداوی پذیرفته نمی شوند
سلامتی
افغان های مقیم ایران که به ویروس کرونا مبتلا هستند در شفاخانه ها برای تداوی پذیرفته نمی شوند