سلامتی

باشنده گان کندوز از توجه حکومت به خدمات صحی استقبال کردند
سلامتی
حکومت افغانستان برای جلوگیری از شیوع ویروس کورونا تا ۱۰ هزار زندانی را آزاد می کند
سلامتی
چراغ نورافکنی بر دروغهایی درخشید که توسط چین، روسیه و ایران پخش می شوند
سلامتی
در حالیکه تعداد مبتلایان وخیم تر می شود، ایران کمک ایالات متحده برای مبارزه با ویروس کورونا را رد کرد
سلامتی
در تصاویر: افغانستان برای مبارزه با ویروس کورونا آماده می شود
سلامتی
ایران پناهندګان افغان را که با ویروس کورونا مبتلا هستند در امتداد مرز با افغانستان می اندازند
سلامتی
چین در تلاشی برای پنهان کردن نقش خود راجع به گسترش ویروس کورونا توطئه ها را پخش می کند
سلامتی
مقامات معلومات نادرست تهران را دلیل اصلی رسیدن ویروس کورونا به هرات دانستند
سلامتی
با گسترش شیوع ویروس کورونا صداقت تهران مورد تردید قرار گرفت
سلامتی
در حالیکه ترس فضای جهان را فرا می گیرد روسیه معلومات نادرست را در مورد ویروس کرونا پخش می کند
سلامتی