سلامتی

در تصاویر: افغانستان برای مبارزه با ویروس کورونا آماده می شود

گزارش از عمر

در این تصویر یکی از اعضای بنیاد خیریه فقیری دیده می شود که، ماسک و لوازم طبی رایگان را به تاریخ ۱۸ حوت به باشنده گان توزیع می کند تا از شیوع ویروس کورونا جلوگیری کند. موسسات خیریه و سازمان های جامعه مدنی برای کمک به باشنده گان در کنترل شیوع این بیماری، ماسک و لوازم طبی دیگری را فراهم می کنند. [عمر]

در این تصویر یکی از اعضای بنیاد خیریه فقیری دیده می شود که، ماسک و لوازم طبی رایگان را به تاریخ ۱۸ حوت به باشنده گان توزیع می کند تا از شیوع ویروس کورونا جلوگیری کند. موسسات خیریه و سازمان های جامعه مدنی برای کمک به باشنده گان در کنترل شیوع این بیماری، ماسک و لوازم طبی دیگری را فراهم می کنند. [عمر]

در این تصویر دیده می شود که، به تاریخ ۱۸ حوت یک افسر پولیس ترافیک و تعدادی از افغان ها ماسک می پوشند تا شیوع ویروس کورونا در شهر هرات را متوقف کنند. [عمر]

در این تصویر دیده می شود که، به تاریخ ۱۸ حوت یک افسر پولیس ترافیک و تعدادی از افغان ها ماسک می پوشند تا شیوع ویروس کورونا در شهر هرات را متوقف کنند. [عمر]

در این تصویر تعدادی از کودکان دیده می شوند که، به تاریخ ۱۸ حوت ماسک های رایگان را از یک عضو بنیاد خیریه فقیری در شهر هرات دریافت می کنند. [عمر]

در این تصویر تعدادی از کودکان دیده می شوند که، به تاریخ ۱۸ حوت ماسک های رایگان را از یک عضو بنیاد خیریه فقیری در شهر هرات دریافت می کنند. [عمر]

در این تصویر یک جوس فروش در شهر هرات دیده می شود که به تاریخ ۱۸ حوت ماسک را پوشیده است. [عمر]

در این تصویر یک جوس فروش در شهر هرات دیده می شود که به تاریخ ۱۸ حوت ماسک را پوشیده است. [عمر]

در این تصویر که به تاریخ ۱۸ حوت گرفته شده است، تعدادی از صرافان هرات را می توانید مشاهده کنید در حالیکه آنها ماسک پوشیده اند تا از شیوع ویروس کورونا جلوگیری کنند. [عمر]

در این تصویر که به تاریخ ۱۸ حوت گرفته شده است، تعدادی از صرافان هرات را می توانید مشاهده کنید در حالیکه آنها ماسک پوشیده اند تا از شیوع ویروس کورونا جلوگیری کنند. [عمر]

در این تصویر دیده می شود که، یک کارکن صحی به تاریخ ۲۱ حوت یک عودت کننده افغان از ایران را در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در ولایت هرات آزمایش می کند. به گفته مقامات افغان هر روز ۱۰ هزار الی ۱۵ هزار مهاجرین افغان از ایران دوباره وارد افغانستان می شوند. با شیوع ویروس کورونا در ایران، رژیم ایران اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. [عمر]

در این تصویر دیده می شود که، یک کارکن صحی به تاریخ ۲۱ حوت یک عودت کننده افغان از ایران را در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در ولایت هرات آزمایش می کند. به گفته مقامات افغان هر روز ۱۰ هزار الی ۱۵ هزار مهاجرین افغان از ایران دوباره وارد افغانستان می شوند. با شیوع ویروس کورونا در ایران، رژیم ایران اخراج مهاجرین افغان را شدت بخشیده است. [عمر]

در این تصویر یک کارکن صحی به تاریخ ۲۱ حوت دیده می شود که، یک فرد عودت کننده افغان از ایران را در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در ولایت هرات، برای ویروس کورونا می آزماید. [عمر]

در این تصویر یک کارکن صحی به تاریخ ۲۱ حوت دیده می شود که، یک فرد عودت کننده افغان از ایران را در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در ولایت هرات، برای ویروس کورونا می آزماید. [عمر]

در این تصویر مشاهده می شود که، علمای دینی در شهر هرات به تاریخ ۲۶ حوت ماسک پوشیده اند تا از شیوع ویروس کورونا جلوگیری کنند. علمای دینی و مقامات محلی از باشنده گان هرات خواسته اند که برای جلوگیری از شیوع این ویروس، از برگزاری مراسم بزرگ دینی خودداری کنند. [عمر]

در این تصویر مشاهده می شود که، علمای دینی در شهر هرات به تاریخ ۲۶ حوت ماسک پوشیده اند تا از شیوع ویروس کورونا جلوگیری کنند. علمای دینی و مقامات محلی از باشنده گان هرات خواسته اند که برای جلوگیری از شیوع این ویروس، از برگزاری مراسم بزرگ دینی خودداری کنند. [عمر]

در این تصویر، یک رضاکار در جریان یک کمپاین پیشگیرانه علیه گسترش کووید-۱۹ به تاریخ ۲۸ حوت در کابل دیده می شود که، تجهیزات محافظوی پوشیده است و ضد عفونی کننده را بر یک بس اسپری می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در این تصویر، یک رضاکار در جریان یک کمپاین پیشگیرانه علیه گسترش کووید-۱۹ به تاریخ ۲۸ حوت در کابل دیده می شود که، تجهیزات محافظوی پوشیده است و ضد عفونی کننده را بر یک بس اسپری می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در این تصویر، یک رضاکار در جریان یک کمپاین پیشگیرانه علیه گسترش کووید-۱۹ به تاریخ ۲۸ حوت در کابل دیده می شود که، ماسک و تجهیزات محافظوی پوشیده است و ضد عفونی کننده را بر وسایط نقلیه اسپری می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در این تصویر، یک رضاکار در جریان یک کمپاین پیشگیرانه علیه گسترش کووید-۱۹ به تاریخ ۲۸ حوت در کابل دیده می شود که، ماسک و تجهیزات محافظوی پوشیده است و ضد عفونی کننده را بر وسایط نقلیه اسپری می کند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در این تصویر، یک رضاکار قبل از آغاز کمپاین پیشگیرانه علیه گسترش کووید-۱۹ به تاریخ ۲۸ حوت در کابل دیده می شود که، ماسک و لباس محافظوی پوشیده است و آماده می شود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در این تصویر، یک رضاکار قبل از آغاز کمپاین پیشگیرانه علیه گسترش کووید-۱۹ به تاریخ ۲۸ حوت در کابل دیده می شود که، ماسک و لباس محافظوی پوشیده است و آماده می شود. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در این تصویر، یک زن با اطفالی که به عنوان یک اقدام محافظتی در برابر شیوع ویروس کورونا ماسک پوشیده اند، به تاریخ ۲۸ حوت در یک جاده در کابل راه می روند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در این تصویر، یک زن با اطفالی که به عنوان یک اقدام محافظتی در برابر شیوع ویروس کورونا ماسک پوشیده اند، به تاریخ ۲۸ حوت در یک جاده در کابل راه می روند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

کابل -- افغان ها در تلاشند تا از شیوع ویروس کورونا جلوگیری کنند و به سایر نقاط جهان در مبارزه با این بیماری پیوستند.

جشن سال نو، نوروز، که همه ساله در مزارشریف ولایت بلخ برگزار می شود و قرار بود به تاریخ ۱ حمل آغاز شود، به دلیل شیوع کووید-۱۹ در این کشور لغو شد.

علاوه بر این، کارکنان صحی در ساحات مزدحم شهرهایی مانند کابل اقدام به پاشیدن مواد ضد عفونی کننده کرده و ماسک ها را به شهروندان می دهند.

در ولایت هرات، جائیکه بسیاری از پناهجویان افغان پس از مجبور شدن به خروج از ایران در حال بازگشت هستند، علمای دینی و مقامات محلی از باشنده گان خواستند که برای جلوگیری از شیوع این ویروس از برگزاری مراسم بزرگ مذهبی خودداری کنند.

در تصویر دیده می شود که، یک کارکن صحی برای جلوگیری از شیوع ویروس کورونا به تاریخ ۱۸ حوت مواد ضد عفونی کننده را در داخل مارکیت تبادله اسعار هرات اسپری می کند. [عمر]

در تصویر دیده می شود که، یک کارکن صحی برای جلوگیری از شیوع ویروس کورونا به تاریخ ۱۸ حوت مواد ضد عفونی کننده را در داخل مارکیت تبادله اسعار هرات اسپری می کند. [عمر]

در این تصویر مشاهده می شود که، رضاکاران در یک کمپاین پیشگیرانه علیه شیوع کووید-۱۹ به تاریخ ۲۸ حوت در کابل رساله هایی با معلومات آگاهی را توزیع می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

در این تصویر مشاهده می شود که، رضاکاران در یک کمپاین پیشگیرانه علیه شیوع کووید-۱۹ به تاریخ ۲۸ حوت در کابل رساله هایی با معلومات آگاهی را توزیع می کنند. [وکیل کوهسار/ای اف پی]

پناهجویان افغان نیز به دلیل علائم ویروس کرونا توسط کارکنان صحی در منطقه مرزی با ایران تحت آزمایش قرار می گیرند.

مرزهای قابل گشت و گذر افغانستان، عدم امکانات طبی، فرهنگ دست دادن و بغل کشی و جمعیت های بزرگ بی سواد در مناطق شهری به این معناست که مهار این شیوع می تواند یک چالش بزرگ باشد.

مقامات صحی ۲۴ مورد از ویروس کورونای جدید را تائید كرده اند، اگرچه فقط در حدود ۳۰۰ نفر از جمع ۳۵ میلیون نفوس در این كشور آزمایش شده اند. در ایران همسایه، بیش از ۱۰۰۰ نفر بر اثر این ویروس ساری جان خود را از دست داده اند.

بیشتر افغانانی که آزمایش مثبت از این بیماری کرده اند، پناهندگانی هستند که اخیراً مجبور شده اند از شهرهای مختلف ایران برگردند.

نیروهای امنیتی ایران هزاران پناهنده افغان را که به داشتن ویروس کورونا مشکوک یا تائید هستند گردهمایی می کنند و آنها را بدون توجه به اقدامات بین المللی به منظور محافظت از جهان در برابر شیوع این فاجعه، بطور اجباری به افغانستان اخراج می کنند.

با توجه به شیوع شدید ویروس کورونا در سراسر ایران، مقامات صحت عامه افغان اخراج پناهجویان افغان از ایران به افغانستان در این زمان بحرانی را در انتشار این ویروس مقصر دانسته اند.

ای اف پی با استناد گزارش سازمان بین المللی مهاجرت به روز دوشنبه (۲۶ حوت) گزارش داد که حدود ۷۰ هزار نفر افغان در ۲۰ روز گذشته از ایران بازگشتند. آنها در گذرگاه های مرزی کارمندان صحی را تحت فشار قرار داده و ترس از شیوع گسترده را افزایش می دهد.

عبدالقیوم رحیمی والی هرات، در یک کنفرانس مطبوعاتی به تاریخ ۲۴ حوت گفت، «منشأ ویروس کورونا در افغانستان ایران است.»

رحیمی گفت، «تمام مریضانی که آزمایش ویروس کورونا مثبت داشته اند و در شفاخانه بستری شده اند، از ایران بازگشته اند. در صورت ادامه اخراج یا بازگشت پناهندگان افغان از ایران، این یک تهدید بزرگ را برای افغان ها ایجاد خواهد کرد.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

12 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500

برگشت ده ها هزار مهاجر از ایران، و بر بی پروایی و سطح پاین آگاهی مردم و به دلیل بی برنامه گی دولت و نهادها، دور از امکان نیست که بزودی فاجعه ی بدتر از ایران، ایتالیا و اسپانیا در افغانستان رخ دهد و نفوس باقیمانده و جان به سلامت برده از جنگ را به کام مرگ بکشاند. بناءً همه مردم کشور باید در برابر مرض کرونا بسیج شوند. مبارزه در برابراین دشمن پنهان، یعنی ویروس کرونا یک مسؤولیت انسانی و وجیبۀ دینی است. این دشمن به هیچ کسی رحم نمی‌کند و زمین و زمان و محیط زیست و هرچه زنده جان است را آلوده و آسیب می‌رساند.

پاسخ

وضعیت فعلی ایجاب می کند که سرمایه گذاران و تاجران با دولت و مردم در امر مبارزه و کنترل شیوع ویروس وحشتناک کرونا همکاری های مالی و تخنیکی داشته باشند و کوشش شود تا حد امکان از داخل و خارج کشور پول و امکانات جمع آوری گردد. در صورت نیاز از مراکز صحی خصوصی، مکاتب، پوهنتون ها و حتی مساجد به عنوان محلات تداوی و مراقبت مبتلایان استفاده صورت بگیرد.

پاسخ

وقت آن است که دولت در مورد قرنطینه کردن شهرها، اعلان حالت اضطراری و وضع منع گشت و گذار تصمیم اتخاذ نماید. باید شهروندان درین شرایط حساس و بحرانی در خانه های خود بمانند و از رفتن به بیرون و محلات مزدحم جداً جلوگیری نمایند.

پاسخ

حکومت و مردم افغانستان ویروس کرونا را کم گرفته بخاطریکه واقعات مثبت در این کشور کم گزارش شده اند. اما پاین بودن رقم مبتلایان در کشور به هیچ وجه به معنی نبود افراد آلوده و عدم انتشار ویروس یا مدیریت و کنترل درست آن نیست بلکه این می تواند ناشی از نبود امکانات و شفاخانه های مجهز، نبود برنامه واضح دولت و شبکه واحد و هماهنگ در سرتاسر کشور، کمبود کیت ها و لابراتوارهای تشخیصی و نبود تیم های متخصص و کافی باشد.

پاسخ

لطفاً ویروس کرونا را در افغانستان جدی بگیرید. خدا نکند که همه ای ما به دلیل نداشتن امکانات از بین برویم.

پاسخ

بهترین راه جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس تنها قرنطینه خانگی و رعایت توصیه های بهداشتی (شستن مکرر دست ها با صابون ...) است. یا الهی خودت بالای مردم مظلوم و رنجیده و فقیر افغانستان رحم نما و همه را از شر این آفت و سایر بلاها و مصیبت ها نجات بده. آمین!

پاسخ

موافق هستم.

پاسخ

هرچند شیوع ویروس کرونا در برخی از کشورها به تازگی آغاز شده، اما روند گسترش آن بالاتر از چیزی بوده که تصور می شده است. با این همه تدابیری که در سطح جهانی برای مقابله با این ویروس گرفته شده، افغانستان که درگیر بحران سیاسی است، هنوز اقداماتی جدی روی دست نگرفته است. اگر بی توجهی دولت، رهبران و مردم اینگونه دوام پیدا کند، بزودی شاهد فاجعه ای بزرگ و قتل عام هزاران تن در سراسر کشور خواهیم بود.

پاسخ

به خاطر گسترش سریع ویروس کرونای جدید یا «کووید-۱۹» در سراسر دنیا، بسیاری از کشورها مرزهای زمینی و هوایی شان را به روی یکدیگر بستند. اما افغانستان هنوز مرزهایش به روی ایران باز است؛ کشوری که به شدت آغشته به این مرض است. ما از حکومت افغانستان جداً میخواهیم تا هرچه عاجل مرزش را با ایران ببندد.

پاسخ

در حالی‌که امکانات بهداشتی در افغانستان صفر گفته شده است؛ اما با تاسف تا هنوز در میان شهروندان، خطرهای شیوع ویروس کرونا جدی گرفته نشده است‌.

پاسخ

حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تمام مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی را تا یک ماه تعطیل کرد. اما ورود هزاران مهاجر افغان از ایران به کشور، نگرانی جدی را در مورد احتمال شیوع بیشتر ویروس کرونا در این کشور به میان آورده است. حکومت افغانستان نیز باید مرز هایش را بروی مهاجرین خصوصاً کسانیکه از ایران میایند می بند. یا حد اقل حکومت ایران همین کار را می کرد. ایران باید حالت اضطراری را اعلان می کرد و می گفت که هیچ کس به ایران آمده نمیتواند و در عین حال هیچ کس از ایران خارج شده نمیتواند بشمول مهاجرین افغان.

پاسخ

جای خوشی است که مؤسسات خیریه دوشا دوش حکومت کار می کنند. همه مسئولیت ها نباید تنها به دوش ادارات حکومتی گذاشته شود. و انجمن های ملکی نیز باید در چنین کار ها سهم بگیرند و به مردم آگاهی بدهند. مردم همچنان بخاطر بدست آوردن معلومات باید علاقمندی نشان دهند، زیرا این مسئولیت همه است نه تنها اینکه خود و خانواده هایشان را مصئون و صحتمند نگهدارند بلکه به دیگران نیز ضرر نرسانند. من به امامان و خطیبان مساجد پیام دارم که آنها نباید مثل خر بر موقف شان سختگیرانه اصرار ورزند و بیش از ده نفر را در یک وقت به نماز دعوت نکنند. اسلام و مسلمانان باید یک زنده گی متمدن و پیشرفته داشته باشند، نه یک شیوه فکری کهنه.

پاسخ