https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Economy?page=1

اقتصاد

جمهوری اسلامی ایران چهل و یکم سالگردش را با حالت افسرده مردم قلم زد

جمهوری اسلامی ایران چهل و یکم سالگردش را با حالت افسرده مردم قلم زد

زعفران در ولایت بلخ توجه پرورش دهندگان زن را به خود جلب کرده است

زعفران در ولایت بلخ توجه پرورش دهندگان زن را به خود جلب کرده است

پروژه حرفه ای هرات به زنان آسیب دیده توسط جنگ کمک کرد تا به خودکفایی برسند

پروژه حرفه ای هرات به زنان آسیب دیده توسط جنگ کمک کرد تا به خودکفایی برسند

باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان، رونق بیشتری پیدا کردند

باغ های نارنج در بتی کوت بعد آزادی از طالبان، رونق بیشتری پیدا کردند

داعش در تلاش است تا پس از یک سلسله شکست ها، مسیرهای تمویلی مهم را باز یابند

داعش در تلاش است تا پس از یک سلسله شکست ها، مسیرهای تمویلی مهم را باز یابند

ایران که از لحاظ اقتصادی تضعیف شده، ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری از روسیه را می پذیرد

ایران که از لحاظ اقتصادی تضعیف شده، ۵ میلیارد دالر سرمایه گذاری از روسیه را می پذیرد

مقامات هرات در مبارزه با قاچاق دالر، ریال ایرانی را تحریم کردند

مقامات هرات در مبارزه با قاچاق دالر، ریال ایرانی را تحریم کردند

پروژه سبزخانه با هزاران زن افغان کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشند

پروژه سبزخانه با هزاران زن افغان کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشند

معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند

معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند

سیاست های لیلامی تهران به دنبال تضعیف صنایع افغان است

سیاست های لیلامی تهران به دنبال تضعیف صنایع افغان است