اقتصاد

جنگل های کنر که از چنگ جنگجویان نجات یافته اند، فرصت های مناسب برای کار با چوب را فراهم می کنند
اقتصاد
جنگل های کنر که از چنگ جنگجویان نجات یافته اند، فرصت های مناسب برای کار با چوب را فراهم می کنند
افغان ها خواهان مهار جریان آب این کشور به ایران استند
اقتصاد
افغان ها خواهان مهار جریان آب این کشور به ایران استند
عبدالله در جریان مجمع جهانی اقتصاد سرمایه گذاران را به افغانستان دعوت می کند
اقتصاد
عبدالله در جریان مجمع جهانی اقتصاد سرمایه گذاران را به افغانستان دعوت می کند
در تصاویر: بازگشت گوارا به بازار
اقتصاد
در تصاویر: بازگشت گوارا به بازار
سرقت پول برق توسط طالبان ممکن است باعث به قطع برق در قندوز شود
اقتصاد
سرقت پول برق توسط طالبان ممکن است باعث به قطع برق در قندوز شود
تولید زعفران بیش از انتظارات در افغانستان خواهد بود
اقتصاد
تولید زعفران بیش از انتظارات در افغانستان خواهد بود
راه لاجورد که اخیرا افتتاح شد دروازه ها را بروی صادرات افغانستان به اروپا باز کرده است
اقتصاد
راه لاجورد که اخیرا افتتاح شد دروازه ها را بروی صادرات افغانستان به اروپا باز کرده است
کوشش مقامات هرات برای اعمال ممنوعیت واردات زعفران ایرانی
اقتصاد
کوشش مقامات هرات برای اعمال ممنوعیت واردات زعفران ایرانی
تعداد زیادی از دهاقین هرات به زراعت زعفران بحیث بدیل کوکنار روی آورده اند
اقتصاد
تعداد زیادی از دهاقین هرات به زراعت زعفران بحیث بدیل کوکنار روی آورده اند
تقدیر بنک جهانی از افغانستان به خاطر بهبود فضای کسب و کار
اقتصاد
تقدیر بنک جهانی از افغانستان به خاطر بهبود فضای کسب و کار