اقتصاد

خشم باشنده های هرات همزمان با ادامه اخاذی‌های طالبان و جمع آوری پول صرفیه برق توسط آنها
اقتصاد
به امید رسیدن به صلح، کار و بار باشنده گان قندوز رونق یافته است
اقتصاد
جنگل های کنر که از چنگ جنگجویان نجات یافته اند، فرصت های مناسب برای کار با چوب را فراهم می کنند
اقتصاد
افغان ها خواهان مهار جریان آب این کشور به ایران استند
اقتصاد
عبدالله در جریان مجمع جهانی اقتصاد سرمایه گذاران را به افغانستان دعوت می کند
اقتصاد
در تصاویر: بازگشت گوارا به بازار
اقتصاد
سرقت پول برق توسط طالبان ممکن است باعث به قطع برق در قندوز شود
اقتصاد
تولید زعفران بیش از انتظارات در افغانستان خواهد بود
اقتصاد
راه لاجورد که اخیرا افتتاح شد دروازه ها را بروی صادرات افغانستان به اروپا باز کرده است
اقتصاد
کوشش مقامات هرات برای اعمال ممنوعیت واردات زعفران ایرانی
اقتصاد