حقوق زنان

مبارزات حکومت در پیشبرد حقوق زنان افغان بسیار حیاتی ثابت شدند

گزارش از عمر

مقامات می گویند، بیش از ۵۰۰ نفر به تاریخ ۴ قوس در شهر هرات برای بزرگداشت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تجمع کردند. فعالیت های آگاهی در مورد حقوق زنان باعث کاهش حوادث خشونت بر اساس جنسیت در افغانستان شده و دسترسی بیشتر برای زنان به منابع حکومت و مراجع اجرای قانون فراهم شده است. [عمر]

هرات -- علی رغم موانع چندین دهه، به شمول محدودیت های اجتماعی و استبداد طالبان، زنان افغان صدای خود را بلند می کنند و برای حقوق خود مبارزه می کنند.

فعالان حقوق زنان می گویند، افزایش آگاهی از طریق کارزارهای مؤثر که توسط حکومت افغان و شرکای بین المللی انجام شده است، برای بدست آوردن این پیشرفت، نقش کلیدی ای داشته است.

زنان افغان در ۱۶ روز فعالیت در مقابل خشونت بر اساس جنسیت، قدرت و عزم خود را نشان دادند.

این کارزار بین المللی هر سال به تاریخ ۴ قوس، روز جهانی رفع خشونت علیه زنان آغاز می شود و تا ۱۹ قوس، روز حقوق بشر ادامه دارد.

در این تصویر دیده می شود که، بیش از ۵۰۰ نفر به تاریخ ۴ قوس در شهر هرات برای بزرگداشت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تجمع می کنند. [عمر]

در این تصویر دیده می شود که، بیش از ۵۰۰ نفر به تاریخ ۴ قوس در شهر هرات برای بزرگداشت روز جهانی رفع خشونت علیه زنان تجمع می کنند. [عمر]

در تصویر، دو زن به تاریخ ۱۵ قوس در شهر هرات بازی پینگ پانگ می کنند. [ریاست امور زنان هرات]

در تصویر، دو زن به تاریخ ۱۵ قوس در شهر هرات بازی پینگ پانگ می کنند. [ریاست امور زنان هرات]

در این تصویر مشاهده می شوند که، زنان به تاریخ ۱۰ قوس در یک برنامه آگاهی رسانی در ولسوالی زنده جان ولایت هرات شرکت می کنند. [ریاست امور زنان هرات]

در این تصویر مشاهده می شوند که، زنان به تاریخ ۱۰ قوس در یک برنامه آگاهی رسانی در ولسوالی زنده جان ولایت هرات شرکت می کنند. [ریاست امور زنان هرات]

در جریان کارزار، زنان در ولایات غربی با فعالیتهای مختلف به شمول برنامه های آگاهی رسانی، نمایشگاه های صنایع دستی، آموزش خانواده ها درباره حقوق زنان و شناسایی علل اصلی خشونت علیه زنان، توانمندی های خود را نشان دادند.

انیسه سروری، رئیس امور زنان هرات گفت، فعالیت های آگاهی رسانی در آموزش زنان و خانواده های آنها موفقیت آمیز بود.

وی گفت، در نتیجه، زنان بیشتری به خشونت «نه» می گویند و شکایات خود را به مراجع اجرای قانون گزارش می دهند.

سروری گفت، «این یک دستاورد است، هنگامی که تعداد بیشتری از زنان شکایات خود را در مورد خشونت در نهادهای مربوط ثبت کرده اند. این نشان می دهد که آگاهی زنان افزایش یافته است، و آنها اکنون قادر به دفاع از حقوق خود هستند.»

راحله نادری، رئیس امور زنان بادغیس گفت، در مقایسه با سال گذشته، حوادث گزارش شده خشونت علیه زنان در ولایت بادغیس ۵۰٪ کاهش یافته است.

وی گفت، دلایل اصلی کاهش خشونت علیه زنان افزایش آگاهی در بین خانواده ها درباره حقوق زنان و دسترسی زنان به نهادهای دولتی است که در آن می توانند حوادث خشونت آمیز را گزارش دهند.

نادری گفت، «طی ۱۶ روز فعالیت در مقابل خشونت بر اساس جنسیت، بسیاری از برنامه ها به شمول آگاهی رسانی، صحبت با رسانه ها، نمایشگاه ها، آموزش خانواده ها در مورد حقوق زنان و شناسایی علل مشکلات زنان در ولایت بادغیس برگزار شدند. این برنامه ها برای بهبود زندگی زنان در ولایت بادغیس ارزشمند بوده اند.»

وی گفت، «زنان در ولایت بادغیس در مبارزه با رواج های مضر موفق بوده اند و به جایگاه بهتری در جامعه دست یافته اند. با وجود همه مشکلات و چالش هایی که زنان با آن روبرو هستند، آنها با حضور در سازمان های دولتی و خصوصی حضور خود را در جامعه بهبود بخشیده اند.»

نادری گفت، زنان هنوز در برخی از روستاها و ولسوالی های تحت کنترل طالبان با محرومیت ظالمانه روبرو هستند.

وی گفت، «طالبان به هیچ کسی، خاصتاً به زنان احترام نمی گذارند.»

مجازات کردن عاملین خشونت بر اساس جنسیت

سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات گفت، مجازات کردن عاملین خشونت بر اساس جنسیت، مانع بدرفتاری با زنان می شود.

وی گفت، «واحد ویژه محاکمه حکومت [ولایتی] برای مبارزه با خشونت علیه زنان بسیار مؤثر بوده است زیرا توانسته است حوادث خشونت را کاهش دهد.»

مریم میهن یار، رئیس این واحد ویژه محاکمه گفت، ۲۸۰ مورد خشونت جنسیتی سال گذشته در محکمه هرات ثبت شده است.

وی گفت، این دفتر تمام موارد را مورد بررسی قرار داده است و عاملین مجازات شدیدی دریافت کرده اند.

میهن یار گفت، «واحد محاکمه ویژه ... این امکان را برای زنان فراهم كرده است كه به دفتر بیایند و مشکلات خود را با سارنوالان مطرح كنند. ما به همه زنان اطمینان می دهیم که اجازه نخواهیم داد که حقوق آنها نقض شود.»

وی افزود، «موارد خشونت اثبات شده با شواهد به محکمه قانون راجع شده است. عاملین خشونت بر اساس تصمیمات محکمه مجازات شده اند. بر اساس حقوق قانونی زنان، ما دوسیه های خاصی را بستیم زیرا زنان سازگاری کردند.»

حلیمه پرستش، رئیس امور زنان غور گفت، در ولایت غور، حاکمیت قانون ۹ دوسیه خشونت علیه زنان را در طول سال گذشته بررسی کرد.

وی با افزدون اینکه بیشتر عاملین این قضیه ها مردان قدرتمند بودند گفت، «پولیس ۹ نفر عاملین این حوادث را دستگیر کرده و آنها را بر اساس فیصله محکمه به زندان برده است.»

وی گفت، «بر اساس معلومات، موارد خشونت نسبت به سه سال قبل در غور ۵۰٪ کاهش یافته است.»

پرستش گفت، «زنان در آموزش و آزادی های اجتماعی دستاوردهای بزرگی دیده اند. زنان در کنار مردان در خدمات ملکی مشغول به کار هستند، که چند سال پیش این ممکن نبود.»

آینده ای روشن برای زنان افغان

حسینی گفت، بهبود حقوق زنان و مشارکت آنها در فعالیت های مدنی در ولایت هرات، باشنده گان را امیدوار می سازد.

وی گفت، «با وجود محدودیت ها، زنان توانسته اند خود را درگیر فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کنند.»

وی گفت، «رشد زنان در آموزش شگفت انگیز است. در مکاتب و پوهنتون ها زنان و دختران بیشتری نسبت به مردان وجود دارند و این نشان می دهد که زنان افغان آینده بسیار روشنی خواهند داشت

حسینی گفت، «زنان افغان کنونی، زنان ۲۰ سال پیش نیستند. زنان حتی اگر کوچکترین خشونت و بدرفتاری را ببینند و از حقوق خود دفاع کنند، صدای خود را بلند می کنند. ما زنان مؤفق در نهادهای حاکمیت قانون داریم که با شجاعت از حقوق زنان دفاع می کنند.»

سروری از ریاست امور زنان هرات گفت، چندین پروژه برای ایجاد ظرفیت زنان در شهر هرات و سایر ولسوالی ها در حال اجرا است.

وی گفت، در سال گذشته ۲۵ پروژه برای ایجاد ظرفیت زنان در ولایت هرات اجرا شده اند. آنها شامل برنامه هایی برای افزایش آگاهی، ظرفیت سازی، پیشرفت مهارت، اشتغال زایی و توانمند سازی تجارت های صنایع دستی زنان بودند.

وی گفت، «ما تلاش می کنیم مهارت های زنان را در ولسوالی ها و روستاهای دورافتاده بهبود بخشیم تا آنها بتوانند درآمدی برای خانواده های خود کسب کنند.»

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

0 دیدگاه

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها * نشان دهندۀ فیلد اجباری است 1500 / 1500