• اقتصاد

  زنان بغلان برای نزدیک به ۲۰۰ زن دیگر فرصت های کاری ایجاد کرده اند

 • اقتصاد

  برنامه جهانی غذا برای تقریبا ۵۰۰۰ باشنده هرات شغل کوتاه مدتی ایجاد کرده است

 • تروریسم

  مزار شریف در پی حملات متوالی داعش به حالت آماده باش درآمد

 • سلامتی

  یونیسف پروژه آب آشامیدنی را برای صدها خانواده روستایی در بلخ تمویل کرد

 • اقتصاد

  بانک جهانی پروژه های ساختمانی را در قندهار راه اندازی کرده و ۲۰۰ نفر را به کار گماشت

 • آموزش

  با بازگشایی پوهنتون های افغانستان، محصلان ذکور خواستار پایان ممنوعیت حضور زنان شدند

 • اقتصاد

  برنامهء کار در برابر غذا از سوی ملل متحد بیش از ۵۰۰۰ نفر را در تخار به کار گماشته است

 • اقتصاد

  مردم زلزله زده ولایت بادغیس کمک های نقدی دریافت کردند

 • سلامتی

  یونیسف و دبلیو اچ او در هلمند کلینیک های محلی ای را تمویل می کنند که برای نجات جان خدمات فراهم می کنند

 • اقتصاد

  پروژه تمویل شده توسط ملل متحد هزاران هکتار زمین را در تخار آبیاری خواهد کرد

 • پناهندگان

  سفر خطرناک: بیکاری جوانان افغان را به مهاجرت غیرقانونی مجبور می سازد

 • جنایت و عدالت

  با حضور رهبر القاعده در ایران، شواهد همکاری افزایش می یابد

 • آموزش

  خواهران افغان از طریق ورکشاپ خیاطی به دختران امید می دهند

 • اقتصاد

  ملل متحد برای آبیاری ۱۸۰۰ هکتار زمین در کندز ساخت کانالی را تمویل می کند

 • پناهندگان

  علیرغم سردی هوا، رژیم ایران اخراج پناهجویان افغان را تشدید کرده است

 • اقتصاد

  پروژه گلخانه ای ملل متحد امکان برداشت حاصلات در طول تمام سال را برای کشاورزان هلمند فراهم کرد

 • کسب و کار

  پروژه های توسعه جهانی چین شروع به نشان دادن شگاف های بزرگ کرده اند

 • دین

  در پشت واقعه سوزاندن قرآن کریم در استاکهولم که جهان اسلام را به هم ریخت دست روسیه دیده می شود

 • اقتصاد

  ملل متحد به کشاورزان هلمند کمک می کند تا خشخاش را با خرما عوض کنند

 • سلامتی

  یک مسلخ که با کمک مالی بانک انکشافی آسیا در مزار شریف ساخته شده، افتتاح شد.

 • دیپلماسی

  حادثه جاسوسی بالون سرگردان اختلاف ها را در چین افشا کرد

 • کسب و کار

  زنان بغلان صنایع دستی را به نمایش گذاشتند و خواستار ممنوعیت بر محصولات ساخت چین شدند

 • اقتصاد

  بند ساخته شده توسط ملل متحد در قندهار ۲۰۰۰ هکتار زمین زراعتی را آبیاری می کند

 • اقتصاد

  کمک های سازمان ملل به بهبود زندگی افغان های فقیر و گرسنه کمک می کند