سلامتی

چین تحقیقات طبی را که نشان می دهد کووید-۱۹ از ایتالیا منشأ گرفته است پخش می کند

چین تحقیقات طبی را که نشان می دهد کووید-۱۹ از ایتالیا منشأ گرفته است پخش می کند
با پیشرفت در مذاکرات صلح، هزاران نفر از باشندگان هرات خواستار آتش بس شدند
امنیت
با پیشرفت در مذاکرات صلح، هزاران نفر از باشندگان هرات خواستار آتش بس شدند
پروژه های انکشافی حکومت باشندگان هرات را برای آینده امیدوار می سازند
اقتصاد
پروژه های انکشافی حکومت باشندگان هرات را برای آینده امیدوار می سازند
مقامات می گویند، قرار است حکومت افغانستان و طالبان در مذاکرات صلح به پیش بروند
دیپلماسی
مقامات می گویند، قرار است حکومت افغانستان و طالبان در مذاکرات صلح به پیش بروند

شما در مورد کمپاین افزایش خشونت طالبان در جریان روند صلح افغانستان چه فکر می کنید؟

مشاهدۀ نتایج

مرکز توجه

چین واکسین تائید نشده کووید-۱۹ را برای تقریباً یک میلیون نفر تزریق کرده است
سلامتی
چین واکسین تائید نشده کووید-۱۹ را برای تقریباً یک میلیون نفر تزریق کرده است
باشندگان کندز طالبان را پس از یک حمله ناکام بر دشت ارچی محکوم کردند
امنیت
باشندگان کندز طالبان را پس از یک حمله ناکام بر دشت ارچی محکوم کردند
ایرانیان به خاطر عدم پاسخگویی در سرکوب تظاهرات سال گذشته اندوهگین و خشمگین هستند
اعتراضات
ایرانیان به خاطر عدم پاسخگویی در سرکوب تظاهرات سال گذشته اندوهگین و خشمگین هستند
عمران خان در کابل تعهد سپرد که در توقف خشونت در افغانستان کمک خواهد کرد
دیپلماسی
عمران خان در کابل تعهد سپرد که در توقف خشونت در افغانستان کمک خواهد کرد
ارتش ایالات متحده در میان خروج نیروهای نظامی تعهد کرد كه در كنار حکومت افغانستان قرار خواهد گرفت
امنیت
ارتش ایالات متحده در میان خروج نیروهای نظامی تعهد کرد كه در كنار حکومت افغانستان قرار خواهد گرفت
حکومت افغانستان با ساختن تقریباً ۱۰۰ باب مکاتب جدید تعلیم در هرات را تقویت کرد
آموزش
حکومت افغانستان با ساختن تقریباً ۱۰۰ باب مکاتب جدید تعلیم در هرات را تقویت کرد
مقامات بلخ برای ریشه‌ کن کردن افراط گرایی مدارس دینی را ثبت می کنند
دین
مقامات بلخ برای ریشه‌ کن کردن افراط گرایی مدارس دینی را ثبت می کنند
نیروهای افغان بقایای گروه داعش را در حالی تعقیب می کنند که زندگی در مراکز سابق این گروه به حالت عادی برگشته است
امنیت
نیروهای افغان بقایای گروه داعش را در حالی تعقیب می کنند که زندگی در مراکز سابق این گروه به حالت عادی برگشته است
مواد منفجره که در فراه به دست آمده است تازه‌ ترین کمک ایران به طالبان را نشان می دهد
امنیت
مواد منفجره که در فراه به دست آمده است تازه‌ ترین کمک ایران به طالبان را نشان می دهد
نیروهای افغان طراحان اصلی قتل‌عام پوهنتون کابل را گرفتار کردند
امنیت
نیروهای افغان طراحان اصلی قتل‌عام پوهنتون کابل را گرفتار کردند
کشته شدن مقام ارشد القاعده در تهران سؤالات ناراحت کننده ای را برای ایران ایجاد کرد
تروریسم
کشته شدن مقام ارشد القاعده در تهران سؤالات ناراحت کننده ای را برای ایران ایجاد کرد
با اصلاحات در پولیس باشندگان زابل تغییر مثبت و بهبود در امنیت را می بینند
امنیت
با اصلاحات در پولیس باشندگان زابل تغییر مثبت و بهبود در امنیت را می بینند
یک گروه مدافع حقوق می گوید که طالبان خبرنگار افغان را که در بمبگذاری موترش کشته شد، تهدید کرده بودند
امنیت
یک گروه مدافع حقوق می گوید که طالبان خبرنگار افغان را که در بمبگذاری موترش کشته شد، تهدید کرده بودند
پروژه باغداری تحت حمایت حکومت برای هزاران زن در بلخ فرصت کاری ایجاد کرد
اقتصاد
پروژه باغداری تحت حمایت حکومت برای هزاران زن در بلخ فرصت کاری ایجاد کرد
با تشدید حملات در سراسر کشور ژورنالست رادیوی آزادی در انفجار هلمند کشته شد
امنیت
با تشدید حملات در سراسر کشور ژورنالست رادیوی آزادی در انفجار هلمند کشته شد
ایالات متحده صدها عراده هاموی و وسایل جنگی را به نیروهای افغان سپرد
امنیت
ایالات متحده صدها عراده هاموی و وسایل جنگی را به نیروهای افغان سپرد
تنظیم کننده ملل متحد می گوید که بهانه های ایران در مورد موجودیت مواد هسته‌ ای 'قابل اعتبار' نیستند
امنیت
تنظیم کننده ملل متحد می گوید که بهانه های ایران در مورد موجودیت مواد هسته‌ ای 'قابل اعتبار' نیستند
در حالیکه ارتش چین در خارج از کشور تهاجمی می شود شی جینپنگ در داخل کشور به ملت گرایی افراطی دامن می زند
امنیت
در حالیکه ارتش چین در خارج از کشور تهاجمی می شود شی جینپنگ در داخل کشور به ملت گرایی افراطی دامن می زند
اعضای پارلمان: آنعده از اعضای گروه طالبان که طرفدار صلح هستند در حکومت افغانستان استقبال می شوند
دیپلماسی
اعضای پارلمان: آنعده از اعضای گروه طالبان که طرفدار صلح هستند در حکومت افغانستان استقبال می شوند
نیروهای افغان در آخرین ضربه به گروه القاعده رهبر این گروه تروریستی را کشتند
امنیت
نیروهای افغان در آخرین ضربه به گروه القاعده رهبر این گروه تروریستی را کشتند
تهران وعده های نمره های رهایشی به خانواده های اعضای کشته شده فاطمیون را به تعلیق درآورد
امنیت
تهران وعده های نمره های رهایشی به خانواده های اعضای کشته شده فاطمیون را به تعلیق درآورد