• محیط زیست

  سازمان های امدادی در حالی تجمع می کنند که زلزله دست کم ۱۰۰۰ افغان را کشت

 • جوانان

  با وجود محدودیت ها بر سایر رشته های ورزشی، کشتی گیری محلی باعث سرگرمی هزاران نفر در هرات می شود

 • تروریسم

  سیک ها بعد از حملۀ داعش می گویند که  آیندۀ شان در افغانستان مصؤن نیست

 • آیا به نظر شما تهدید داعش در منطقه اف پاک واقعی است؟

  مشاهدۀ نتایج

  مرکز توجه

 • جامعه

  فقر و ناداری ۷۰ زوج جوان را مجبور به انجام ازدواج دسته جمعی می کند

 • اقتصاد

  افتتاح فابریکه های جدید در هرات تقاضا برای محصولات ایرانی را کاهش می دهد

 • کسب و کار

  تجارت با ازبکستان از طریق بندر حیرتان افزایش یافته است

 • امنیت

  کشتی انتقال دهندهء هواپیماهای بی پیلوت چین جاه طلبی های تهاجمی ارضی این کشور را نشان می دهد

 • پناهندگان

  ایران با استفاده از وعدۀ جوازهای اقامه، افغانها را فریب داده و اخراج می کند

 • اقتصاد

  ۱۵۰۰ افغان در معرض خطر گرسنگی در سمنگان کمک های غذایی را دریافت کردند

 • اقتصاد

  پروژۀ سبزخانه ها فرصت های کاری را برای صدها زن در ولایت بلخ ایجاد کرده است

 • حقوق بشر

  سرمایه گذار گروه اجیر روسی در تلاش تبرئه خویش از مسؤلیت جرایم ناکام ماند

 • اقتصاد

  ایالات متحده و فرانسه برای صدها افغان در شمال افغانستان کار و آموزش فراهم کردند

 • آموزش

  مؤسسات بین المللی برنامه جلوگیری از کار اطفال در هرات را آغاز کردند

 • اقتصاد

  خشکسالی باعث خشک شدن منابع عایداتی زارعین در کندز و سرپل گردیده است

 • سلامتی

  با پیوستن زنان به کمپاین ایمن سازی، تطبیق واکسین پولیو در افغانستان افزایش یافته است

 • امنیت

  شبه نظامیان افغان در تشدید جنگ مواد مخدر در سوریه دست دارند

 • حقوق بشر

  بازدید از سازمان ملل متحد: فهرست فاش شده، سرکوب مسلمانان سین کیانگ توسط چین را در کانون توجه قرار می دهد

 • تروریسم

  وقوع انفجارها در کابل و مزارشریف به سطح جهانی محکوم شدند

 • امنیت

  حملات داعش تجارت در امتداد مرز افغانستان و تاجکستان را مسدود کرد

 • امنیت

  باشندگان جوزجان از افزایش حضور گروه داعش نگران هستند

 • اقتصاد

  بند سلما نقش مهمی را در تضمین بقای محصولات زراعتی هرات بازی می کند

 • جوانان

  ده ها کودک یتیم در سرپل با آیندهء نامعلومی روبرو هستند

 • امنیت

  کشته شدن طراح شاخۀ خراسان داعش در پشاور پلان های هستۀ داعش را تضعیف می کند

 • اقتصاد

  ایران با منحرف کردن مسیر سرمایه گذاری از افغانستان بحران اقتصادی را تشدید می کند