https://afghanistan.asia-news.com/
| سیاست

قرار است مذاکره کننده ایالات متحده گفتگوهای صلح با طالبان را از سرگیرد

قرار است مذاکره کننده ایالات متحده گفتگوهای صلح با طالبان را از سرگیرد

نظرسنجی

آیا به باور شما طالبان هنوز هم روابط محکم با القاعده دارند؟

انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد | امنیت
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند | امنیت
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است | سیاست
تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند | امنیت
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند
پروژه سبزخانه با هزاران زن افغان کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشند | اقتصاد
پروژه سبزخانه با هزاران زن افغان کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشند
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند | امنیت
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند | امنیت
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت | امنیت
پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت
ملل متحد از مبارزه حکومت افغان با خشونت علیه زنان ستایش کرد | حقوق زنان
ملل متحد از مبارزه حکومت افغان با خشونت علیه زنان ستایش کرد

مرکز توجه

چرا طالبان دست داشتن القاعده را در حملات ۱۱ سپتامبر رد می کنند؟
چرا طالبان دست داشتن القاعده را در حملات ۱۱ سپتامبر رد می کنند؟

یکی از موضوعات کلیدی هر توافق احتمالی این است که طالبان از حمایه کردن القاعده دست می بردارند، و تعهد می سپارند که هیچگاهی اجازه نخواهند داد تا خاک افغانستان منحیث پایگاه برای گروههای تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.

نظرسنجی

آیا به باور شما طالبان هنوز هم روابط محکم با القاعده دارند؟