https://afghanistan.asia-news.com/
| دیپلماسی

غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد

غنی، ۳ عضو ارشد طالبان را در تبادله آشکار گروگان ها آزاد خواهد کرد

نظرسنجی

اگر یک توافق صلح صورت بگیرد، چقدر احتمال دارد که جنگجویان ناراض طالبان با داعش بپیوندند؟

معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند | اقتصاد
معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند
زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند | حقوق زنان
زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند | امنیت
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است | امنیت
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند | امنیت
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند
مرگ البغدادی، آشفتگی های عمده ای را در تلاش های پیام رسانی شعبه خراسان داعش آشکار ساخت | رسانه
مرگ البغدادی، آشفتگی های عمده ای را در تلاش های پیام رسانی شعبه خراسان داعش آشکار ساخت
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد | امنیت
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد
پس از آنکه طالبان مانع واکسیناسیون فلج اطفال شدند، هزاران کودک هرات در معرض خطر هستند | سلامتی
پس از آنکه طالبان مانع واکسیناسیون فلج اطفال شدند، هزاران کودک هرات در معرض خطر هستند
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد | تروریسم
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد

مرکز توجه

شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند
شواهد نشان می دهند که، روابط نزدیک بین القاعده و طالبان ادامه دارند

کشته شدن عاصم عمر، رهبر القاعده همراه با جنگجویان طالب در ولایت هلمند، آخرین مدرکی است که نشان می دهد این دو گروه هنوز هم روابط استراتژیک دارند.

نظرسنجی

اگر یک توافق صلح صورت بگیرد، چقدر احتمال دارد که جنگجویان ناراض طالبان با داعش بپیوندند؟