https://afghanistan.asia-news.com/prs/archives/2019/08

بایگانی برای

حمایت تهران از طالبان مانع پروژه های انکشافی افغانستان شده است | امنیت
حمایت تهران از طالبان مانع پروژه های انکشافی افغانستان شده است
پنتاگون: ایالات متحده از تبدیل شدن افغانستان به «پناهگاه» افراطیت، ممانعت می کند | امنیت
پنتاگون: ایالات متحده از تبدیل شدن افغانستان به «پناهگاه» افراطیت، ممانعت می کند
باشنده گان پروان از طالبان دلخور شده، پناه گاه این جنگجویان را به آتش کشیدند | امنیت
باشنده گان پروان از طالبان دلخور شده، پناه گاه این جنگجویان را به آتش کشیدند
جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار تسلیم شدند و تعهد کردند که از دولت حمایت کند | امنیت
جنگجویان داعش و طالبان در ننگرهار تسلیم شدند و تعهد کردند که از دولت حمایت کند
با پیشبرد اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری، خدمات عامه هرات بهبود یافته است | جنایت و عدالت
با پیشبرد اقدامات حکومت در مبارزه با فساد اداری، خدمات عامه هرات بهبود یافته است
ضربهٔ بزرگی بالای سودهای طالبان از قاچاق مواد مخدر در فراه وارد شد | امنیت
ضربهٔ بزرگی بالای سودهای طالبان از قاچاق مواد مخدر در فراه وارد شد
نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است | امنیت
نگرانی ها در مورد استخدام جنگجویان ناراضی طالب توسط داعش افزایش یافته است
جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند | امنیت
جنگجویان داعش در کنر تسلیم شدند، و می خواهند که در صلح زندگی کنند
باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند | امنیت
باشنده گان ننگرهار از طالبان خواستند که برای پایان دادن جنگ نرمی را اختیار نمایند
بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است | امنیت
بهبود امنیت در بند امیر، باعث افزایش موج سیاحت در ولایت بامیان شده است
افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند | امنیت
افسران زنانهٔ پولیس، امنیت زابل را بهبود بخشیده اند
ویب سایت که توسط دخترها ساخته شده به زنان فرصت می دهد تا از طریق آن نگرانی های شان را در مورد پروسه صلح به تفصیل بیان نمایند | حقوق زنان
ویب سایت که توسط دخترها ساخته شده به زنان فرصت می دهد تا از طریق آن نگرانی های شان را در مورد پروسه صلح به تفصیل بیان نمایند
با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است | امنیت
با پذیرفتن مسؤلیت قتل برادر هبت الله از سوی یک گروه انشعابی طالبان، اختلافات داخلی میان طالبان گسترش یافته است
پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد | امنیت
پس از حمله مرگبار بر مراسم عروسی در کابل غنی تعهد کرد که داعش را از بین می برد
بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند | امنیت
بمب گذاری ها در جلال آباد، تجلیل روز استقلال را اخلال کردند
قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد | امنیت
قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد
افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند | امنیت
افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند
رژیم ایران پشتیبانی گسترده از قاچاقچیان مواد مخدر افغان را فراهم می کند | جنایت و عدالت
رژیم ایران پشتیبانی گسترده از قاچاقچیان مواد مخدر افغان را فراهم می کند
مقامات افغان اقدامات جدی را در برابر استخدام تروریست ها در پوهنتون ها روی دست گرفتند | تروریسم
مقامات افغان اقدامات جدی را در برابر استخدام تروریست ها در پوهنتون ها روی دست گرفتند
جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است،  تسلیم شدند | امنیت
جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است، تسلیم شدند
رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به زندگی مرفه مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند | امنیت
رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به زندگی مرفه مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند
زنان افغان برگشت به کابوس حاکمیت طالبان را رد کردند | حقوق زنان
زنان افغان برگشت به کابوس حاکمیت طالبان را رد کردند
اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند | امنیت
اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند
هزاران نفر در هرات با نگاهی به شیرینی صلح، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند | امنیت
هزاران نفر در هرات با نگاهی به شیرینی صلح، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند
طالبان از یک دهقان معیوب بخاطر ندادن عشر در سرپل سر بریدند | جنایت و عدالت
طالبان از یک دهقان معیوب بخاطر ندادن عشر در سرپل سر بریدند
تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند | امنیت
تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند
حمله بزدلانه طالبان بر کارمندان تلویزیون خورشید یک جنایت جنکی خوانده شد | امنیت
حمله بزدلانه طالبان بر کارمندان تلویزیون خورشید یک جنایت جنکی خوانده شد
آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت | امنیت
آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت
جنگجویان طالب در بی رحمی های اخیر اجساد سربازان افغان را در تخار آتش زدند | امنیت
جنگجویان طالب در بی رحمی های اخیر اجساد سربازان افغان را در تخار آتش زدند
برنامهٔ میثاق شهروندی، به باشنده گان هرات انکشاف و رونق را به ارمغان آورده است | اقتصاد
برنامهٔ میثاق شهروندی، به باشنده گان هرات انکشاف و رونق را به ارمغان آورده است
بمبگذاری مرگبار طالبان یک مرکز پولیس را هدف قرارداد | امنیت
بمبگذاری مرگبار طالبان یک مرکز پولیس را هدف قرارداد
باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند | امنیت
باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند
نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند | امنیت
نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند
در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل | امنیت
در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل
در حالیکه مذاکرات صلح پیش میروند، افغانهای جوان هنوز بر صداقت طالبان شک میکنند | دیپلماسی
در حالیکه مذاکرات صلح پیش میروند، افغانهای جوان هنوز بر صداقت طالبان شک میکنند
حمزه بن لادن وارث القاعده درگذشت | تروریسم
حمزه بن لادن وارث القاعده درگذشت
دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد | امنیت
دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد
اخاذی پول و خرابکاری طالبان، باعث تشکیل کشش عمده بر رشد اقتصادی شده است | اقتصاد
اخاذی پول و خرابکاری طالبان، باعث تشکیل کشش عمده بر رشد اقتصادی شده است
ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت | امنیت
ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت

خلاصۀ خبر

نیروهای افغان عملیات گسترده را علیه طالبان در بدخشان آغاز کردند نیروهای افغان ۱۶ جنگجویان طالب را در بلخ به قتل رساندند سفیر ایالات متحده طالبان را به خاطر تخریب نمودن زیربناهای مخابراتی، مورد انتقاد قرار داد نیروهای افغان ۴۴ جنگجویان طالب را در ولایات جنوبی کشتند نیروهای افغان ۷ جنگجویان طالب را در فاریاب کشتند نیروهای افغان ۲ رهبر طالبان را در ولایت بلخ کشتند طالبان ۳ بزرگان قومی سمنگان و عضوی شورای ولایتی این ولایت را در بغلان را کشتند خلیلزاد: ایالات متحده به پشتیبانی نیروهای افغان ادامه خواهد داد طالبان هشدار دادند که به مراکز مخابراتی حملات بیشتر را انجام دهند و سیم های فایبر نوری را قطع کنند نیروهای ویژهٔ افغان ۱۵ تن اسیران را از زندان طالبان در کندز نجات دادند نیروهای خاص افغان ۶ جنگجوی طالب را در لوگر بازداشت کردند یک بمب کنار جاده یک فرد ملکی را در ننگرهار کشت نیروهای افغان ۲۰ جنگجوی طالب را در اروزگان کشتند باشنده گان پروان پایگاه طالبان را به آتش کشیدند خلیلزاد گفته است، امریكا آماده است تا توافق صلح را نهایی كند شمار کشته شده گان از بمبگذاری در عروسی کابل به ۸۰ تن رسید نیروهای ویژهٔ افغان ۲ عضو گروه داعش را در کابل دستگیر کردند جنگجویان طالب مکتب دختران را در کابل آتش زدند پولیس ویژه ۵ تن تروریستان مشکوک را در کابل بازداشت کردند نیروهای افغان ۵ تن جنگجویان طالب را با ۴۰۰ کیلو گرام تریاک در فراه بازداشت کردند حملهٔ هوائی در لوگر، ولسوال نام نهاد طالبان را کشت نیروهای افغان ۱۳ تن جنگجویان طالب را در لوگر و غزنی کشتند نیروهای افغان ۱۵ عضو ګروه طالبان را در فاریاب کشتند پولیس ویژهٔ افغان یک عضو مهم شبکهٔ حقانی را در کابل بازداشت کردند پولیس هلمند با کشتن ۶ تن جنگجویان طالب حمله آنان را عقب زدند نیروهای افغان یک مرکز آموزشی انتحاری طالبان را در لوگر تخریب نمودند حکومت افغان ۳۵ زندانی طالب را به عنوان ژست حسن نیت خود، رها کردند حملات هوایی ائیتلاف ۵۵ جنگجوی طالب را در دو ولایت کشتند نیروهای افغان ۳ پناه گاه داعش را در کابل مورد حمله قرار دادند نیروهای خاص افغان ۴ جنگجوی طالب را در بلخ بازداشت کردند حملات هوایی نیروهای افغان ۳‍۱ جنگجوی طالب را در فاریاب کشتند بمب گزاری در کابل که کارمندان یک تلویزیون را مورد هدف قرار دادند، ۲ افغان را کشت نیروهای افغان جنگجویان طالبان چینایی و چیچنیایی را در لوگر کشتند یک حمله هوایی ایالات متحده چندین جنگجویان طالب را در غزنی کشتند یک وسیله تعبیه شده انفجاری جان دو افسر پولیس را در کابل گرفت نیروهای خاص افغان ۳ فابریکه واسکت سازی انتحاری را در پکتیکا از بین بردند نیروهای افغان رهبران طالبان را در دو ولایت کشتند