https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Terrorism?language_switcher=true&page=1

تروریسم

پترائوس: 'پیوندهای القاعده با طالبان همچنان پابرجاست'

پترائوس: 'پیوندهای القاعده با طالبان همچنان پابرجاست'

در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند

در میان کشته شدگان بر اثر حمله موتربمب زمان ساعات مزدحم در کابل، کودکان شامل بودند

مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند

مقامات افغان وعده سپردند كه داعش را در ننگرهار از بین ببرند

داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد

داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد

تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند

تصاویر حمله بر البغدادی منتشر شدند، قرار است خبرچین تا ۲۵ میلیون دالر را دریافت کند

اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است

اختلافات در رابطه به 'مرتدین' بر تلگرام، حاکی از افزایش اختلافات درونی شعبه خراسان داعش است

با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است

با ظاهر شدن جزئیات جدید راجع به حمله امریکا در سوریه، البغدادی در بحر دفن شده است

مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد

مرگ البغدادی رهبر داعش، یک لحظهٔ سرنوشت ساز در جنگ علیه تروریزم را رقم زد

انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت

انفجار ده ها نفر را حین نماز جمعه در مسجد ننگرهار کشت

شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.

شورای امنیت ملل متحد از خطر فرار شورشیان در سوریه هشدار داد.